Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ψηφιακή υπηρεσία για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων

16 Φεβρουάριου 2011 Σχόλια
  • Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του υπουργείου Οικονομικών για την νέα ψηφιακή υπηρεσία αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων.
Η ανάπτυξη της εν λόγω υπηρεσίας έχει ενταχθεί στην προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε προχθές από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και αφορά το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων».

Στόχος της νέας ψηφιακής υπηρεσίας είναι να καταστεί ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτων φιλικός προς το χρήστη, είτε αυτός είναι φορολογούμενος, είτε είναι φορέας εμπλεκόμενος στη διαδικασία υπολογισμού του κόστους γης.

Στο πλαίσιο αυτό θα παρέχονται πληροφορίες όπως η τιμή ζώνης, ο συντελεστής εμπορικότητας, κ.α., ενώ θα υποβοηθείται ο πολίτης για τη συμπλήρωση της κατάλληλης φόρμας υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου του.  Μεταξύ άλλων η νέα υπηρεσία θα ενημερώνει για το πότε μια περιοχή εντάχθηκε στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, προσφέροντας τα στοιχεία του ΦΕΚ δημοσίευσης της ένταξης, άλλες πληροφορίες.

 Καινοτομία του ψηφιακού συστήματος είναι η υποβοήθηση της δημιουργίας και επεξεργασίας «προτεινόμενης τιμής ζώνης» με ανάπτυξη πληροφοριακής υποδομής με αγοραίες τιμές ακινήτων από φορείς (π.χ. Τράπεζα της Ελλάδας), ιδιώτες, επιτροπές τοπικών Εφοριών και υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Οι τιμές αυτές, για τις οποίες θα χρησιμοποιούνται συντελεστές βαρύτητας βάσει κριτηρίων, θα συλλέγονται από το Τμήμα Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο θα ενημερώνει για τις μεταβολές των αντικειμενικών τιμών.

Ακόμη, θα δημιουργηθεί «Τράπεζα Τιμών», η οποία θα αποτελεί πηγή πληροφοριών για όλες τις δικαιοπραξίες (μισθώσεις) και θα διευκολύνει την άσκηση πολιτικής στην δημόσια περιουσία (π.χ. προσδιορισμός «τεκμαρτού μισθώματος»), στην αντικειμενικοποίηση των προστίμων αυθαιρέτου χρήσης και γενικά θα ενισχύσει τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση.

Επισης, θα δημιουργηθεί ψηφιακός οδηγός υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας ακινήτου και διαδραστικός χάρτης με τις τιμές ζώνης.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη ξεκαθαρισθεί το εάν η νέα υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους ταυτόχρονα με τις νέες αναπροσαρμοσμένες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Πηγή Το Βήμα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης