Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με την γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την δημοσιοποίηση φορολογικών καταλόγων στο διαδίκτυο

15 Φεβρουάριου 2011 Σχόλια
  • Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κοινοποίησε στο Υπουργείο Οικονομικών, χθες, Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου, γνωμοδότηση σχετικά με τη δημοσιοποίηση φορολογικών καταλόγων στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η δημοσιοποίηση φορολογικών καταλόγων με τα στοιχεία μητρώου των φορολογουμένων για το σκοπό της επαλήθευσης των στοιχείων τους είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης, τα φορολογικά δεδομένα που αναφέρονται σε νομικά πρόσωπα...
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κοινοποίησε στο Υπουργείο Οικονομικών, χθες, Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου, γνωμοδότηση σχετικά με τη δημοσιοποίηση φορολογικών καταλόγων στο διαδίκτυο.  Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η δημοσιοποίηση φορολογικών καταλόγων με τα στοιχεία μητρώου των φορολογουμένων για το σκοπό της επαλήθευσης των στοιχείων τους είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης, τα φορολογικά δεδομένα που αναφέρονται σε νομικά πρόσωπα δεν συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και συνεπώς μπορούν να δημοσιευτούν ελεύθερα. Αντίθετα, σύμφωνα με την Αρχή, η δημοσιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με το δηλωθέν εισόδημα των φυσικών προσώπων και τον φόρο που κατέβαλαν δεν είναι αναγκαίο, πρόσφορο και αναλογικό μέτρο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.  Τέλος, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θεωρεί σκόπιμο να εισαχθεί σαφής νομοθετική πρόβλεψη για την ηλεκτρονική υπηρεσία επαλήθευσης στοιχείων μητρώου καθώς και για τη μη δυνατότητα εμπορικής χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται στους φορολογικούς καταλόγους.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη του τη γνωμοδότηση, ήδη, έχει εισάγει στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προσεχώς στη Βουλή, διατάξεις για την επαλήθευση στοιχείων μητρώου των φορολογουμένων, καθώς και για την δημοσιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, έχοντας γνώμονα τη διαφάνεια και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και στο κράτος.Δείτε τη γνωμοδότηση 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως συνημμένο αρχείο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης