Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία για αύξηση των ποσοστών προκαταβολών φόρου από ΑΕ, ΕΠΕ και Τράπεζες

24 Ιανουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Τροπολογία με την οποία αυξάνεται το ποσοστό προκαταβολής φόρου των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των λοιπών νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7' rel='tag laws'>2238/1994</a>, κατέθεσε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκούφης στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των συνδεδεμένων εταιρειών και άλλες διατάξεις»....

Τροπολογία με την οποία αυξάνεται το ποσοστό προκαταβολής φόρου των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των λοιπών νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, κατέθεσε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκούφης στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των συνδεδεμένων εταιρειών και άλλες διατάξεις».
Συγκεκριμένα, αυξάνεται από 55% σε 65% το ποσοστό προκαταβολής φόρου των ημεδαπών ΑΕ, των ΕΠΕ και των λοιπών νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, ενώ για τραπεζικές ημεδαπές ΑΕ και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, το ποσοστό της προκαταβολής αυξάνεται από 60% σε 80%.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η αύξηση αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να εξομαλυνθεί η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των νομικών προσώπων και των μισθωτών, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια απόκτησης των εισοδημάτων από τους τελευταίους ενεργείται παρακράτηση φόρου από τον εργοδότη στο συνολικό ποσό των εισοδημάτων (μισθούς), το οποίο ουσιαστικά αποτελεί προκαταβολή.

Επίσης, ανάλογο αυξημένο ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος καταβάλλεται και από τα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Γερμανία 100%, Δανία 100%, Ιταλία 93,5%, Πορτογαλία 85%, Αυστρία 80%, Ισπανία 75%, κλπ). Τα αυξημένα ποσοστά προκαταβολής ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 και επομένων.

Στη συνοδευτική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους φαίνεται ότι «από τις προτεινόμενες διατάξεις επισπεύδεται η είσπραξη εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, ποσού 450.000.000 ευρώ, περίπου, λόγω της αύξησης των προκαταβολών φόρου κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες γενικά για τις εταιρείες, συνεταιρισμούς κ.λπ. και κατά είκοσι ποσοστιαίες μονάδες για τις τράπεζες.
Πηγή Express

Δείτε την τροπολογίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης