Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ελέγχους σε φορολογούμενους που μετέφεραν καταθέσεις τους στο εξωτερικό

11 Φεβρουάριος 2011

Πόθεν έσχες" για καταθέσεις

   Στο στόχαστρο της εφορίας θα βρεθούν χιλιάδες Έλληνες που το τελευταίο ενάμιση έτος «σήκωσαν» περίπου 30 δισ. ευρώ καταθέσεις από τις ελληνικές τράπεζες και τις μετέφεραν στο εξωτερικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ύψος των καταθέσεών τους δικαιολογείται από το εισόδημα που δηλώνουν στην Εφορία.

    Πρόκειται για ελέγχους "πόθεν έσχες" και για τον σκοπό αυτό, όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων κ. Διομήδης Σπινέλλης, το υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ώστε να δοθούν τα στοιχεία των πολιτών που απέσυραν τις καταθέσεις τους από τις ελληνικές τράπεζες.

    Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Σπινέλλης, ο στόχος δεν είναι οι φορολογούμενοι που το ύψος των καταθέσεών τους δικαιολογείται από τα εισοδήματα των φορολογικών τους δηλώσεων, αλλά όσοι, για παράδειγμα, εμφανίζονται να δηλώνουν ετήσια εισοδήματα 10.000 ευρώ και είναι κάτοχοι καταθέσεων πολύ υψηλών ποσών.

Πηγή ΑΠΕ


Για το ίδιο θέμα τα Νέα γράφουν


Μπλόκο σε χιλιάδες Ελληνες µε καταθέσεις στο εξωτερικό στήνει η Εφορία και βάζει στο στόχαστρο ταεµβάσµατα που έχουν σταλεί από ελληνικές προς ξένες τράπεζες,όπως αυτές της Ελβετίας, τηςΚύπρου και της Βρετανίας.

Στόχος της είναι να εντοπίσει µέσω των εµβασµάτων αυτών ταποσά που έχουν «φύγει» στο εξωτερικό και εν συνεχεία να τα διασταυρώσει µε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των κατόχων τους,ώστε να διαπιστωθεί αν µπορούν ναδικαιολογ ήσουν την προέλευση των χρηµάτων τους.

Πρόκειται για ελέγχους πόθεν έσχες, κατά τους οποίους οι φορολογούµενοι θα καλούνται στηνΕφορία για εξηγήσεις, που αν δεν είναι ικανοποιητικές, θα τους επιβάλλονται τα πρόστιµα και οι φόροι που προβλέπει η νοµοθεσία.

Το σχέδιο αποσκοπεί αφενός στο να µπει ένα «ανάχωµα» στη διαρροή καταθέσεων στο εξωτερικό και αφετέρου στο να εισπραχθούν πρόσθετα έσοδα από τη φορολόγηση εισοδήµατος που έχει αποκρυφτεί από την Εφορία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, µόνο πέρυσι «έφυγαν» από τις ελληνικές τράπεζες γύρω στα 29 δισ. ευρώ, µεγάλο µέρος των οποίων έχειµεταναστεύσει στο εξωτερικό.

Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε χθες ο γ. γραµµατέας Πληροφοριακών Συστηµάτων του υπ. Οικονοµικών ∆ιοµήδης Σπινέλλης, υπάρχει συνεργασία του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης µε την ΕνωσηΕλληνικών Τραπεζών για να δοθούν στοιχεία πολιτών, οι οποίοιµε εµβάσµατα µετέφεραν χρήµατα από τις τράπεζες που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας σε τράπεζες του εξωτερικού.

«Στόχος µας», είπε, «δεν είναι εκείνοι οι οποίοιµετέφεραν χρήµατα στο εξωτερικό ταοποία τα έχουν δηλώσει στην Εφορία αλλά όσοι δηλώνουν, για παράδειγµα, ετήσια εισοδήµατα 10.000

ευρώ και βάσει των εµβασµάτων, εµφανίζονται να έχουν καταθέσεις που αντιστοιχούν σε 100.000 ευρώ».

ΟΙ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ. Τα στοιχεία που αναγράφονταιστο έµβασµα, όπως το ονοµατεπώνυµο, τοΑΦΜ του φορολογουµένου καιτο ποσό της κατάθεσης, θα διασταυρώνονται µε τις φορολογικές του δηλώσεις των τελευταίων ετών. Αν ο φορολογούµενος δεν καταφέρει να αποδείξει ότι τα κεφάλαια αυτά προήλθαν από νοµίµως αποκτηθέντα εισοδήµατα, τότε θα καλείται να καταβάλλει φόρο. Επίσης θα καλείταινα πληρώσει σηµαντικά ποσά προσαυξήσεων για υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

ΛΙΣΤΑ ΜΕ 70 CD. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες το υπουργείο έχει στα χέρια του τουλάχιστον 70 CD, τα οποία εµπεριέχουν στοιχεία για τις καταθέσεις και τους τόκους που πήραν τα προηγούµενα χρόνια χιλιάδες Ελληνες µε τραπεζικούς λογαριασµούς στο εξωτερικό. Τα στοιχεία περιήλθαν στην κατοχή του υπ. Οικονοµικών, έπειτα από αίτηµα που απέστειλε σε όλα τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και σε άλλες χώρες, προκειµένου να αντλήσει στοιχεία για φορολογουµένους που δεν δηλώνουν τους τόκους που εισπράττουν.

Εντοπίστηκαν 30.000... Μάλιστα πριν από έναν µήνα, µέσα από διασταυρώσεις που έγιναν από το σύστηµα Taxis, εντοπίστηκαν 30.000 φορολογούµενοι που είχαν αποκρύψει εισοδήµατα από καταθέσεις σε τράπεζες εξωτερικού για να αποφύγουν τη φορολογία των τόκων. Τους φορολογούµενους αυτούς τώρα η Εφορία τούς καλεί για έλεγχο. Τα συγκεκριµένα κεφάλαια θα συγκριθούν µε τα ποσά τωνεισοδηµάτων που έχουν δηλώσει οι καταθέτες του εξωτερικού, προκειµένου να εντοπισθούν περιπτώσεις µε µεγάλη αναντιστοιχία. Τα στοιχεία των καταθέσεων που δεν θα ταυτίζονται µε τις δηλώσεις αποστέλλονται γιαπεραιτέρω έρευνα στο Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος και στα ελεγκτικά κέντρα.

Ο έλεγχος µάλιστα θα προχωρήσει σε βάθος, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο τα κεφάλαια αυτά καλύπτονται από τα εισοδήµατα που είχανδηλώσει οι φορολογούµενοι τα τελευταία χρόνια. Με βάση τα στοιχεία για τα ποσά των τόκων που θα εµφανισθούν να έχουν πιστωθεί στους λογαριασµούς του εξωτερικού, θα δηµιουργηθεί µια νέα βάση δεδοµένων. Σε αυτήν θα συµπεριληφθούν τα στοιχεία για τα κεφάλαια που οι φορολογούµενοι αυτοί τοποθέτησαν στους συγκεκριµένους λογαριασµούς.

Μέχρι σήµερα πάντως, το µόνο µέτρο που είχε δροµολογηθεί ήταν η συλλογή στοιχείων από ξένες τράπεζες, ιδιαίτερα της Ελβετίας. Τώρα, το υπουργείο επιχειρεί µε τη διαδικασία αυτή να βάλει ένα φοροµπλόκο στηµετακίνηση του χρήµατος από τηνπηγή, δηλαδή το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, στο εξωτερικό.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης