Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Τα βρήκαν» για το φορο-Αυτόφωρο

10 Φεβρουάριος 2011
  • Συµφωνία των υπουργείων ∆ικαιοσύνης και Οικονοµικών για το πώς θα επιβάλλεται
Αυτόφωρο για διάστηµα 20 µηνών, ανπρόκειται για οφειλή έως 75.000 ευρώ, και 5 ετών, αν το ποσό είναι µεγαλύτερο, επιφυλάσσει στους υπόχρεους στην καταβολή ΦΠΑ πολίτες το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΗ, όπως και οι άλλες που αντικατέστησαν τις διατάξεις οι οποίες προκάλεσαν την αντίδραση των νοµικών υπουργών, θα τεθούν υπόψη του Υπουργικού Συµβουλίου από τον υπουργό Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου. ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ που έκανε το υπουργείο ∆ικαιοσύνης προβλέπεται ειδικότερα ότι για µηαπόδοση ΦΠΑ ο δράστηςθα µπορεί να συλληφθεί – εφόσον εντοπιστεί – σε χρόνο που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του προβλεπόµενου χρόνου παραγραφής του αδικήµατος. Αν δηλαδή πρόκειται περί πληµµελήµατος, επί 20 µήνες από την παρέλευση της τετράµηνης προθεσµίας που έχει στη διάθεσή του για την καταβολή της οφειλής θα κινδυνεύει ανά πάσα στιγµή να συλληφθεί. Αν πρόκειται περί κακουργήµατος το οποίο παραγράφεται στη 15ετία, επί πέντεχρόνια θα ισχύει ηδυνατότητα των διωκτικών αρχών να τον συλλάβουν και να τονοδηγήσουν στη ∆ικαιοσύνη.

Οσον αφορά το άλλο σηµείοσύγκρουσης µεταξύ των υπουργείων Οικονοµικών και∆ικαιοσύνης για τηνεπιβολή ποινών φυλάκισης χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης από το δικαστήριο ανασταλτικού αποτελέσµατος της απόφασης, η διάταξη αυτή απαλείφθηκε εντελώς, καθώς αξιολογήθηκε ως παρέµβαση στην κρίση του δικαστή,ο οποίος είναι ελεύθεροςνα αποφασίζει για τη µεταχείριση του κατηγορουµένου.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Οικονοµικού Εγκλήµατος, όπου επίσης είχε διαφωνήσει ο υπουργός ∆ικαιοσύνης Χ. Καστανίδης, όπως και οι άλλοινοµικοί υπουργοί, σύµφωνα µε τη«χρυσή τοµή» που βρέθηκε, δεν θα εισαχθεί ένας νέος θεσµός, αλλά θα ενισχυθεί το ήδη υπάρχον Τµήµα Οικονοµικού Εγκλήµατος της Εισαγγελίας. Ειδικότερα, στο τµήµα αυτό θα προΐσταται ένας εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας Εφετών, ενώ θα στελεχώνεται από εισαγγελείς Πρωτοδικών και ειδικούς πραγµατογνώµονες.

ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ και τον συντονισµό όλων των ερευνών θα ασκεί αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ι. Τέντες όρισε ήδη υπεύθυνογια τα καθήκοντα αυτά τον αντεισαγγελέα του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου Ν. Παντελή.

Πηγή Τα Νέα


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης