Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απελευθερώνεται το επάγγελμα του μεσίτη αστικών συμβάσεων

10 Φεβρουάριου 2011 Σχόλια
  • Παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου περί Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων από τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, στο Υπουργικό Συμβούλιο
Απελευθερώνεται το επάγγελμα του μεσίτη αστικών συμβάσεων             

Παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου περί Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων από τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, στο Υπουργικό Συμβούλιο

Με στόχο την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, ξεκαθαρίζουμε τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος των μεσιτών αστικών συμβάσεων, ώστε να καλυφθούν τα κενά και οι «γκρίζες ζώνες», ανέφερε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, παρουσιάζοντας σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχετικό Σχέδιο Νόμου.

Με τις νέες ρυθμίσεις επιχειρούμε μια εκ βάθρων ρύθμιση των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων εισάγοντας κανόνες δεοντολογίας, υπευθυνότητας, λογοδοσίας και πειθαρχικού ελέγχου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Μεσιτείας. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια των συναλλαγών και την προστασία των συναλλασσόμενων καταναλωτών καθώς ορίζονται με σαφήνεια τα δικαιώματά τους αλλά και οι υποχρεώσεις των μεσιτών απέναντί τους, και μάλιστα με συμβάσεις που αποτελούν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές διενέξεις.

Συνοπτικά, στο σχέδιο νόμου οι βασικότερες διατάξεις προβλέπουν:

Κατοχύρωση του εντολέα και του μεσίτη με την καθιέρωση έγγραφης σύμβασης μεσιτείας με ορισμό ελάχιστου περιεχομένου.

Κατοχύρωση αποκλειστικής σύμβασης μεσιτείας, διάρκειας τεσσάρων μηνών ή έξι (εφόσον επιθυμεί παράταση ο εντολέας). Όσο διαρκεί η σύμβαση δεν μπορεί να δοθεί εντολή με το ίδιο περιεχόμενο σε άλλο μεσίτη.
Ο μεσίτης δικαιούται αμοιβής μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ο ίδιος μεσολαβήσει ή έχει υποδείξει την κατάρτιση οριστικής σύμβασης.

Δίνεται λύση ως προς το ποιος δικαιούται μεσιτικής αμοιβής, όταν ο εντολέας έχει χορηγήσει πολλαπλές εντολές μεσιτείας σε ισάριθμους μεσίτες.

Δίνεται λύση στο συνηθέστατο φαινόμενο της διπλής εντολής (π.χ. όταν ο μεσίτης αξιώνει αμοιβή και από τον πωλητή και από τον αγοραστή).

Αποτρέπεται η απόκρυψη οικονομικών στοιχείων ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές. Γίνεται υποχρεωτική η υπεύθυνη δήλωση για μεσολάβηση ή μη του μεσίτη.

Εισάγεται η έννοια του βοηθού μεσίτη.

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη και του βοηθού μεσίτη. Καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή στο Επιμελητήριο και επιβάλλεται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ (όταν τεθεί σε λειτουργία).

Προβλέπεται η δυνατότητα διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών μεσιτείας αστικών συμβάσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για άσκηση επαγγέλματος μεσιτείας είναι η μη καταδίκη για απάτη.

Θεσπίζεται Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο οποίο μετέχει ως Πρόεδρος Πρωτοδίκης Δικαστής, για την εξέταση υποθέσεων πειθαρχικών παραβάσεων από μεσίτες.

Εισάγονται ποινικές κυρώσεις για όποιον εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσίτη αστικών συμβάσεων χωρίς να πληροί τις
προϋποθέσει ή αν παραβαίνει τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται από τον παρόντα νόμο.

Οι μεσίτες υποχρεούνται να ενημερώνουν τους εντολείς τους για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των ακινήτων.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης