Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των επιτηδευματιών.

Οικονομικές Ειδήσεις

7 Φεβρουάριος 2011
Taxheaven.gr

Τα αντικειμενικά κριτήρια κινδύνου, βάσει των οποίων θα διενεργούνται οι φορολογικοί έλεγχοι, θα προσδιορίσει ειδική ομάδα εργασίας που «έπιασε δουλειά» στο υπουργείο Οικονομικών και θα πρέπει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου να έχει παραδώσει τις προτάσεις της στην  ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, έργο της ομάδας εργασίας είναι η μελέτη και ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των επιτηδευματιών με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, οι οποίες βασίζονται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά και σε οικονομικά δεδομένα.

Αναλυτικότερα, αντικειμενικά κριτήρια για τους ελέγχους θα αποτελούν:

-           η νομική μορφή, η κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,

-          ο κλάδος ή ο τομέας δραστηριότητας, ανάλογα με την επικινδυνότητα και παραβατικότητά του,

-           η ύπαρξη παραβάσεων και παραλείψεων των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας,

-          η ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις ή από ελέγχους σε τρίτους υπόχρεους ή από τρίτες πηγές για απόκρυψη φορολογητέας ύλης,

-          η διάπραξη φορολογικών αδικημάτων στο παρελθόν και η εν γένει φορολογική εικόνα και συμπεριφορά των φορολογουμένων,

-          χωροταξικά και χρονικά δεδομένα  όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχιακές δραστηριότητες  και τοπικές ιδιαιτερότητες.

Τα οικονομικά δεδομένα που θα προσμετρούν στην επιλογή της υπόθεσης που θα ελεγχθεί σχετίζονται με τα ακαθάριστα έσοδα, τις δαπάνες, τα καθαρά κέρδη ή ζημιές, τους συντελεστές μικτού και καθαρού κέρδους, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας, καθώς και διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις δεδομένων, κ.α..

Η ομάδα εργασίας θα ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου, οπότε θα υποβάλλει το πόρισμά της στον υφυπουργό Οικονομικών κ. Δ. Κουσελά.