Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα διασταυρώσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : [email protected]

   
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα διασταυρώσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές:

   
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποίησε διασταυρώσεις στους οφειλέτες της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού με στοιχεία περιουσιολογίου, όπου εντοπίστηκαν 382 οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ποσού 5,8 εκ. ευρώ και ακίνητη περιουσία ανά την επικράτεια αντικειμενικής αξίας 283,8 εκ. ευρώ.

Στους οφειλέτες αυτούς παρέχεται χρονικό περιθώριο μέχρι την 4 Μαρτίου 2011, για να εξοφλήσουν ολοσχερώς τις οφειλές τους. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, θα δρομολογηθούν κατά προτεραιότητα διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών αυτών συμπεριλαμβανόμενου και του πλειστηριασμού, για όσους δεν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση.

Επίσης, στα πλαίσια εμπλουτισμού της διασταύρωσης αυτής με τα δηλωθέντα εισοδήματα της τελευταίας τριετίας, επί των 382 οφειλετών, οι 170 δεν έχουν δηλώσει εισοδήματα υποκείμενα σε φορολόγηση το διάστημα 2008-2010, ενώ επί 77 φορολογουμένων με αξία ΕΤΑΚ άνω του ενός εκ. ευρώ οι 62 είτε δεν υποβάλλουν δήλωση, είτε τα δηλούμενα εισοδήματα τους είναι μικρότερα των 20.000 ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά παραπέμπουν σε εκτεταμένη παράλειψη υποβολής δηλώσεων από μέρους των υπόχρεων και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους, γι' αυτό και θα διενεργηθεί διευρυμένος έλεγχος στους φερόμενους κατοίκους εξωτερικού για να διερευνηθεί η παραβατικότητα αυτής της ομάδας φορολογουμένων και να τους επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.

Τέλος, όπως είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών στις 12 Οκτωβρίου 2010 από διασταύρωση οφειλετών με χρέη από φόρους κληρονομιάς άνω των 10.000 ευρώ έκαστος, είχαν εντοπιστεί 581 οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ύψους 22,3 εκ. ευρώ, οι οποίοι δεν εμφανίζονταν κάτοχοι ακίνητης περιουσίας στο περιουσιολόγιο του ΤΑΧΙS ή η ακίνητη περιουσία τους ήταν μικρότερης αξίας από την οφειλή τους από τον φόρο κληρονομιάς. Για τους οφειλέτες αυτούς συνεχίζονται οι διασταυρώσεις μέσω των Δ.Ο.Υ. των κληρονομούμενων, προκειμένου να εντοπιστούν τα κληρονομιαία ακίνητα από τις αποδοχές κληρονομιάς και να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη των ακινήτων. Από τους 242 οφειλέτες που έχουν μέχρι σήμερα ελεγχθεί προέκυψε ότι 189 οφειλέτες δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις Ε-9, παρότι είχαν σχετική υποχρέωση και ως εκ τούτου δεν έχουν υπολογιστεί και οι τυχόν αναλογούντες φόροι επί της ακίνητης περιουσίας τους. Οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των εντοπισθέντων.

Το Υπουργείο Οικονομικών καλεί τους φορολογούμενους που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις Ε-9 ή έχουν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις αποκρύπτοντας ακίνητα, να προχωρήσουν στην άμεση υποβολή όλων των εκπρόθεσμων δηλώσεων και τροποποιητικών αυτών, εξοφλώντας ταυτόχρονα όλες τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από αυτές. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης τους, η διενέργεια ελέγχου σε αυτούς θα γίνει κατά προτεραιότητα. Ευνόητο είναι ότι για τις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα ακίνητα, θα κινηθούν κατά προτεραιότητα διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, συμπεριλαμβανόμενου και του πλειστηριασμού.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει με συνέπεια την προσπάθεια του, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης των πολιτών και την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης