Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προς ρύθμιση χρεών των «πτωχών»

23 Ιανουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, ο αριθμός των δόσεων δεν θα υπερβαίνει τις 90. ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ρύθμισης των χρεών πτωχών οφειλετών αφήνουν ανοιχτό κορυφαία στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου που υπάρχει για να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά και για να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα και να στηριχθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, οι ανάγκες του οποίου ειδικά για φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένες...

 Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, ο αριθμός των δόσεων δεν θα υπερβαίνει τις 90.
ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ρύθμισης των χρεών πτωχών οφειλετών αφήνουν ανοιχτό κορυφαία στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου που υπάρχει για να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες του παρελθόντος, αλλά και για να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα και να στηριχθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, οι ανάγκες του οποίου ειδικά για φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

 
Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης εξετάζει κλείσιμο φοροεκκρεμοτήτων.
Aξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Οικονομίας έχει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις τη δυνατότητα να προχωρήσει στη θέσπιση της εν λόγω ρύθμισης έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ρύθμισης Πτωχευτικών Χρεών, η οποία θα συσταθεί στο υπουργείο, εφόσον το συνολικό ποσό του βασικού χρέους δεν υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι για χρέη άνω του ποσού αυτού, η εξέταση του αιτήματος γίνεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Θα πρέπει μάλιστα να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, ο αριθμός των δόσεων δεν θα υπερβαίνει τις 90, ενώ από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για τη ρύθμιση οι δόσεις δεν θα επιβαρύνονται με επιπλέον προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εκτός εάν καθυστερήσει η καταβολή τους. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία αποδοχής της ρύθμισης από τον οφειλέτη και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να υπαχθεί κάποιος στην ανωτέρω ρύθμιση, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) να έχει κηρυχθεί και να βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης από την επιτροπή ο οφειλέτης ή ο αιτών που ευθύνεται για την πληρωμή χρεών άλλου, φυσικού ή νομικού προσώπου, έστω και αν το τελευταίο δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

β) τα χρέη να είναι προς το δημόσιο ή και προς τρίτους, μόνον εφόσον έχουν συμβεβαιωθεί με τα χρέη προς το δημόσιο.

γ) τα χρέη να είναι πτωχευτικά.

δ) ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πτώχευσης, για το αδίκημα της δόλιας χρεοκοπίας, ούτε να έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή να εκκρεμεί ποινική δίκη για το αδίκημα αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι οι «πτωχοί» δεν επιτρέπεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία να ασκήσουν δραστηριότητα με δεδομένο ότι οφείλουν στο Δημόσιο, ενώ είναι γνωστό ότι δεν καλύπτονται και από οποιαδήποτε ρύθμιση αφορά στην εξόφληση με ευνοϊκούς όρους των ληξιπροθέσμων χρεών.

Στην περίπτωση λοιπόν που υλοποιηθεί από το οικονομικό επιτελείο η εν λόγω ρύθμιση, τότε όπως υποστηρίζουν παράγοντες του υπουργείου τα οφέλη θα είναι τα εξής:

* το Δημόσιο θα εισπράξει σημαντικό μέρος από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών που υπερβαίνουν τα 3 δισ. ευρώ.

* χιλιάδες επιτηδευματίες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα άσκησης δραστηριότητας, γεγονός το οποίο αναμφίβολα θα συμβάλει στην ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων.

Για τους λόγους εξάλλου αυτούς και τα στελέχη του υπουργείου εισηγούνται προς την πολιτική ηγεσία όπως προχωρήσει στην εφαρμογή του νόμου τόσο για να απλουστευθεί η διαδικασία χορήγησης των ρυθμίσεων στους πτωχούς οφειλέτες του Δημοσίου, όσο και για να επιταχυνθεί η είσπραξη των οφειλόμενων ποσών που θα αποτελέσουν μια «τονωτική» ένεση στα δημόσια έσοδα.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης