Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παρατείνεται έως 28 Φεβρουαρίου το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο

2 Φεβρουάριος 2011
Νέα παράταση έως τις 28 Φεβρουαρίου 2011 για ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο δόθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξαιτίας της αύξησης του ρυθμού υποβολής αιτήσεων, οι οποίες ξεπερνούν τις 250.000. Το κοινωνικό τιμολόγιο απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, στις οποίες γίνεται έκπτωση 20%-30% στα οικιακά τιμολόγια που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2011. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση χρειάζεται να γνωστοποιούν μόνο:

Τα στοιχεία της παροχής τους (κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής και αύξων αριθμός λογαριασμού).

Τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας και τον ΑΦΜ (και του/της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμοι).

Σε περίπτωση που η παροχή ρεύματος δεν είναι στο όνομά τους και χρειάζεται αλλαγή ονόματος:

Δεν απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη (ΥΔΕ), ακόμη και αν αυτή έχει λήξει.

Δεν χρειάζεται η καταβολή της προκαταβολής κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

Στις ελάχιστες περιπτώσεις που έγινε καταβολή προκαταβολής θα πραγματοποιηθεί συμψηφισμός μέσω ισόποσης πίστωσης του πρώτου λογαριασμού.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στα ΚΕΠ, από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ (www.dei.gr) και τηλεφωνικά στα 2109797400 και 2109298000.


Πηγή: www.express.gr

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης