Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) Το IASCF ζητά νέο Θεματοφύλακα (Trustee)

21 Ιανουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Νέα του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) Το IASCF ζητά νέο Θεματοφύλακα (Trustee) Το Ίδρυμα IASC αναζητά υποψηφίους για την αντικατάσταση ενός Trustee που θα συνταξιοδοτηθεί πρόωρα. Καθώς οι γεωγραφικές προϋποθέσεις του Καταστατικού έχουν εκπληρωθεί, οι Trustees θα εξετάσουν υποψηφίους από όλο τον κόσμο....

Νέα του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) Το IASCF ζητά νέο Θεματοφύλακα (Trustee)

Το Ίδρυμα IASC αναζητά υποψηφίους για την αντικατάσταση ενός Trustee που θα συνταξιοδοτηθεί πρόωρα. Καθώς οι γεωγραφικές προϋποθέσεις του Καταστατικού έχουν εκπληρωθεί, οι Trustees θα εξετάσουν υποψηφίους από όλο τον κόσμο.

Κενή θέση για Θεματοφύλακα (Trustee)

Ίδρυμα της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ (TRUSTEE)

Το Ίδρυμα της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) είναι το ανεξάρτητο σώμα του ιδιωτικού τομέα που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και δημοσίευση ενός απλού συνόλου υψηλής ποιότητας Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Η διοίκηση του Ιδρύματος ασκείται από τους 22 Θεματοφύλακες (Trustees) -έξι από την περιοχή της Ασίας/Ωκεανίας, έξι από την Ευρώπη, έξι από τη Βόρεια Αμερική και τέσσερις από οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου. Οι Trustees επιβλέπουν το Ίδρυμα και το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). Το IASB είναι το 14μελές σώμα που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Το Ίδρυμα IASC αναζητά υποψηφίους για την αντικατάσταση ενός Θεματοφύλακα (Trustee) ο οποίος θα συνταξιοδοτηθεί πρόωρα. Καθώς οι γεωγραφικές προϋποθέσεις του Καταστατικού έχουν εκπληρωθεί, οι Trustees θα εξετάσουν υποψηφίους από όλο τον κόσμο. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα υπηρετήσει για χρονική περίοδο που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Η χρονική περίοδος μπορεί να ανανεωθεί για  3 ακόμη χρόνια.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εμπειρία ως επαγγελματίες ή ανώτερα διευθυντικά στελέχη σε οργανισμό που ασχολείται με τον καθορισμό λογιστικών προτύπων. Θα πρέπει να επιδείξουν σταθερή δέσμευση στο Ίδρυμα IASC και το IASB ως διαμορφωτή υψηλής ποιότητας παγκοσμίων προτύπων, να έχουν χρηματοοικονομικές  γνώσεις, και να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις χρονικές δεσμεύσεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατανοούν και να είναι ευαισθητοποιημένοι στις προκλήσεις που συνδέονται με την υιοθέτηση και εφαρμογή των υψηλής ποιότητας παγκοσμίων λογιστικών προτύπων που αναπτύσσονται για να χρησιμοποιηθούν από τις κεφαλαιαγορές σε όλο τον κόσμο και άλλους χρήστες.

Οι ευθύνες των Trustees περιλαμβάνουν την εξασφάλιση χρηματοδότησης για τον οργανισμό, συναντήσεις με το IASB, το Standards Advisory Council και την International Financial Reporting Interpretations Committee καθώς επίσης και τη γενική εποπτεία του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης της ημερήσιας διάταξης του IASB και του προγράμματος εργασιών.

Παρακαλώ εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας στέλνοντας συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2006 στον

 Philip Laskawy,
Chairman of the Trustee Selection Committee,
IASC Foundation,
30 Cannon Street,
London EC4M 6XH,
United Kingdom

ή στείλε email στον Tom Seidenstein,
Director of Operations, στη διεύθυνση [email protected].

 Πηγή IASB

Μετάφραση Ρένα Λιαπάτη.

 

 

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης