Χειρόγραφη συνταγογράφηση ΟΑΕΕ

Εργατικά - Ασφαλιστικά

31 Ιανουάριος 2011
Λόγω της έναρξης λειτουργίας νέου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από 24/01/2011 και προκειμένου να διευκολύνουμε τόσο τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ όσο και τους φαρμακοποιούς σας ενημερώνουμε ότι: Taxheaven.gr

Οι συνταγές που δημιουργήθηκαν στο προηγούμενο σύστημα και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η εκτέλεσή τους στο  νέο σύστημα μπορούν να εκτελεστούν χειρόγραφα εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Επιπλέον, για ηλεκτρονικές συνταγές του προηγούμενου συστήματος άνω των 150€ θα γίνει δεκτή η χειρόγραφη εκτέλεσή τους χωρίς την απαίτηση θεώρησης.
Τέλος δεκτές θα γίνουν και οι χειρόγραφες εκτελέσεις συνταγών συμπεριλαμβανομένων και των άνω των 150€ (χωρίς να απαιτείται θεώρηση) που πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα 17/1/11-23/1/11 καθώς και την 1η εβδομάδα λειτουργίας του νέου συστήματος (24/1/11-30/1/11).

 Απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, η αποστολή στο Ταμείο μας της ηλεκτρονικής συνταγής του ιατρού με την υπογραφή και τη σφραγίδα του καθώς και τα κουπόνια των φαρμάκων επάνω σε αυτήν προκειμένου να γίνει η διασταύρωση από το Ταμείο μας ότι όντως είναι συνταγή που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα πριν τις 24/01/2011.
 

Η Διοίκηση του ΟΑΕΕ