Διοργάνωση σεμιναρίων και πρόσκληση σε γενική συνέλευση από την Ε.Φ.Ε.Ε.Α.

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

28 Ιανουάριος 2011
Taxheaven.gr

Ημερίδα

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.) διοργανώνει ημερίδα με τίτλο:

ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 09:00)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL
(Μιχαήλ Βόδα 4-6)

Εισηγητές
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΖΟΣ
Διευθυντής Σ.Ε.Π.Ε. - Συγγραφέας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΟΣ
Δικηγόρος - Συγγραφέας


Δηλώσεις Συμμετοχής
Τηλ: 210-8224 111, 210-8834 483, Fax: 210-8834 484
Γραφεία Ε.Φ.Ε.Ε.Α, Ιουλιανού 42-46,
Αθήνα Τ.Κ. 10434

 

Διημερίδα

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.) διοργανώνει διημερίδα με τίτλο:

ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εισηγητές

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Γενικός Δ/vτns Φορολογίας Εισοδήματος Υ.Ο. - Συγγραφέας

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ
Στέλεχοε Διεύθυνσης Κ.Β.Σ. Υ.Ο. - Συγγραφέας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΥΔΑ
Στέλεχος Διεύθυνσης Φ.Π.Α. Υ.Ο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΝΤΟΣ
Δικηγόρος, Τέως Δικαστής Διοικητικών Δικαστηρίων

19-20 Φεβρουαρίου

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΟVOTEL
(Μιχαήλ Βόδα 4-6)
Δηλώσεις Συμμετοχής
Τηλ: 210-8224 111, 210-8834 483, Fax: 210-8834 484
Γραφεία Ε.Φ.Ε.Ε.Α, Ιουλιανού 42-46, Αθήνα Τ. Κ. 10434
 

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.)

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42 – 46, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10434
ΤΗΛ. 2108834483, 2108224111 - FΑΧ : 2108834484

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 10 εδαφ. α ' του καταστατικού, το Δ.Σ. της  Ε.Φ.Ε.Ε.Α. με ομόφωνη απόφασή του, της 02-12-2010, σας καλεί να  συμμετάσχετε στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της Ένωσής μας την 27η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο Ξενοδοχείο ΝΟVOTEL ΜIRΑΥΑ, οδός Μιχαήλ Βόδα 4-6  Αθήνα, αίθουσα "ΑΛΚΥΟΝΗ" με τα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ. για την προηγούμενη χρήση.
2. Οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. και έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
3. Εκλογή Εφορευτικής  Επιτροπής για  την διεξαγωγή  εκλογών, στην Αθήνα, Ξενοδοχείο  ΝΟVOTEL ΜIRΑΥΑ , την 19-02-2011 προς ανάδειξη Δ.Σ., ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού για τη συγκρότηση απαρτίας πρέπει να παρευρίσκεται το 1/2 των ταμειακώς ενήμερων μελών της Ένωσής μας. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, τότε η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στο ίδιο μέρος χωρίς άλλη προειδοποίηση την Παρασκευή 4η Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 13:00. Αν εκ νέου δεν παραστεί το 1/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών τότε η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 12η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 13:00 στο ίδιο μέρος με όσα μέλη και αν παρευρίσκονται και με την ίδια ημερήσια διάταξη.


 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ                  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ