Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με την συνεδρίαση της Ειδικής Επιτελικής Ομάδας Διασταυρώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : [email protected]

   
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011

   
Ανακοίνωση σχετικά με την συνεδρίαση της Ειδικής Επιτελικής Ομάδας Διασταυρώσεων:

   
Πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση της Ειδικής Επιτελικής Ομάδας Εργασίας, που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών (ν. 3763/2009), χθες, Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, με θέμα τη μελέτη και δημιουργία σχεδίου εφαρμογής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Στη συνάντηση αυτή, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε ο προγραμματισμός των επόμενων διασταυρώσεων και ελέγχων, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι:

- Εντοπισμός περιπτώσεων μη υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ από υπόχρεους που εμφανίζονται ως πελάτες ή προμηθευτές στις σχετικές καταστάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τη χρήση 2009.

- Εντοπισμός περιπτώσεων νομικών προσώπων που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΕΤΑΚ 2009 ή ΦΑΠ 2010.

- Εντοπισμός περιπτώσεων ανειλικρινούς δήλωσης εισοδημάτων από ενοίκια βάσει των δηλώσεων των εκμισθωτών και των δεδομένων του Περιουσιολογίου.

- Διασταύρωση των δεδομένων για εισοδήματα που αποκτούνται στο εξωτερικό με τις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων. Τα δεδομένα αυτά ανταλλάσσονται εδώ και μια πενταετία περίπου σε ηλεκτρονική μορφή μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών και οδηγιών, και μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί.

- Εντοπισμός περιπτώσεων μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας για τα έτη 2008 και 2009.

Πέρα από τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου, η Ομάδα Εργασίας συζήτησε οργανωτικά και διαδικαστικά ζητήματα για την αποτελεσματικότερη δημιουργία, αξιοποίηση και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των διασταυρώσεων.

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν α) η επεξεργασία δεικτών φοροδιαφυγής για συγκεκριμένες φορολογικές περιοχές, προκειμένου να ιεραρχηθούν αποτελεσματικότερα οι επόμενες διασταυρώσεις και β) η λειτουργία μεικτών τεχνικών ομάδων με στελέχη από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την υλοποίηση νέων σύνθετων διασταυρώσεων.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης