Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποτονική ζήτηση χρηματοδότησης από τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ

25 Ιανουάριος 2011
Η δραστική μείωση του τζίρου στην αγορά αποτρέπει τις επιχειρήσεις από το να λάβουν το παραμικρό δάνειο, ακόμη και αν αυτό είναι εγγυημένο από το ΤΕΜΠΜΕ και έχει συγκριτικά θετικούς όρους.

Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από την περιορισμένη συμμετοχή των επιχειρήσεων στα δύο προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ που είναι σε εξέλιξη και τα οποία αφορούν την απόκτηση εγγυημένων δανείων για την κάλυψη ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων ή για την αγορά πρώτων υλών εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ΤΕΜΠΜΕ τα δάνεια που έχουν ληφθεί για την αποπληρωμή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων είναι μόλις 262. Η αξία των δανείων αυτών είναι συνολικά 6.890.149 ευρώ, αντιστοιχούν σε εγγυήσεις ύψους 5.512.119 ευρώ και ο μέσος όρος των δανείων που έχουν ληφθεί είναι 26.298 ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι σχεδόν τα μισά από τα δάνεια αυτά αφορούν την Περιφέρεια της Αττικής. Ακολουθεί η Περιφέρεια Κρήτης όπου έχει συναφθεί το 10,69% των δανείων, ενώ το μικρότερο ποσοστό δανείων, μόλις 0,76%, προέρχεται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Περισσότερα είναι τα δάνεια με εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ που έχουν ληφθεί για την αγορά πρώτων υλών. Συγκεκριμένα έχουν ληφθεί 1.163 δάνεια συνολικής αξίας 77.249.466. Η αξία των εγγυήσεων ανέρχεται σε 61.799.573 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος των δανείων είναι 66.422 ευρώ. Το 42,3% των δανείων έχουν συναφθεί στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ το 18,23% στη Μακεδονία και το 8,34% στην Κρήτη.


Πηγή: www.express.gr

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης