Παραμονή για μεγαλύτερο χρόνο στον «Τειρεσία»

Οικονομικές Ειδήσεις

24 Ιανουάριος 2011
Taxheaven.gr

Παραμονή για μεγαλύτερο χρόνο στον «Τειρεσία»             

 
 ΥΠΕΡ της επιμήκυνσης του χρόνου παραμονής επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις λίστες του «Τειρεσία», τάσσεται το πιστωτικό σύστημα, καθώς η πρόσφατη απόφαση της νυν υπουργού Εργασίας Λ. Κατσέλη να μειώσει σε τέσσερα από πέντε τα χρόνια παραμονής, επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την πιστοληπτική ικανότητα των εν λόγω δανειοδοτουμένων.

Eμπειρα τραπεζικά στελέχη, μιλώντας στην «Ε» χαρακτηρίζουν λανθασμένη τη συγκεκριμένη απόφαση της Κατσέλη και επισημαίνουν ότι ένας στους τρεις εγγεγραμμένους στον «Τειρεσία», που βγήκαν από τις λίστες λόγω της συρρίκνωσης του χρόνου παραμονής τους, σε διάστημα 4 - 6 μηνών «επέστρεψε».

Μάλιστα οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι το παραπάνω ποσοστό επιχειρήσεων και νοικοκυριών θα μπορούσε να είναι ενήμερο ως προς τις οφειλές του εάν είχαν παραμείνει στις λίστες του «Τειρεσία» ως υπολογιζόταν αρχικά, ενώ το πιστωτικό σύστημα θα μπορούσε να προβλέψει και εν συνεχεία να διαχειριστεί καλύτερα πιθανές αδυναμίες των συγκεκριμένων πελατών.

Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι η ελληνική νομοθεσία, με πράξη του διοικητή της Tραπέζης της Ελλάδος, έχει υιοθετήσει κοινοτική οδηγία, σύμφωνα με την οποία η διάρκεια παραμονής στις αντίστοιχες λίστες ορίζεται στα επτά χρόνια.

Στο πιστωτικό σύστημα κρίνουν αναγκαία την επιστροφή των ορίων παραμονής στον «Τειρεσία» στα πέντε χρόνια, αν όχι στα επτά, καθώς η πρόσφατη μείωσή τους, κάθε άλλο παρά ωφέλησε χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς επιδείνωσε ταχύτατα την πιστοληπτική τους ικανότητα.

Σημειώνεται ότι τη διετία 2009 - 2010 οι ακάλυπτες επιταγές και οι μεταχρονολογημένες συναλλαγματικές ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ, ενώ οι εγγραφές στις λίστες του «Τειρεσία» ξεπέρασαν τα 760.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το 2009 τα «φέσια» ξεπέρασαν τα 3,25 δισ. ευρώ με τις νέες καταχωρήσεις στη «μαύρη λίστα» να φτάνουν τα 456 χιλιάδες φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το 2010 το ποσό των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε στο 1,81 δισ. ευρώ ενώ οι συναλλαγματικές που έμειναν απλήρωτες ήταν 143.000, αξίας 229,086 εκατ. ευρώ.

Συνολικά στη «μαύρη λίστα» είναι καταχωρημένες, σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερες από 1,5 εκατ. εγγραφές, καθώς πέρα από τους επιχειρηματίες έχει αυξηθεί σημαντικά και ο αριθμός των ιδιωτών που μπαίνουν στις σχετικές λίστες, καθώς δεν εξυπηρετούν τις δόσεις τους σε δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Πηγή: Express.gr