Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

19 Ιανουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Σας πληροφορούμε ότι προκειμένου να ενημερωθεί η ΔΟΥ με τις δηλώσεις Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα πρέπει οι υπόχρεοι να έχουν υποβάλλει στο Μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ δήλωση έναρξης Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή Παραδόσεων με ημερομηνία έναρξης η οποία να βρίσκεται στο χρονικό διάστημα του τριμήνου για το οποίο υποβάλλεται η δήλωση....
 Σας πληροφορούμε ότι προκειμένου να ενημερωθεί η ΔΟΥ με τις δηλώσεις Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα πρέπει οι υπόχρεοι να έχουν υποβάλλει στο Μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ δήλωση έναρξης Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή Παραδόσεων με ημερομηνία έναρξης η οποία να βρίσκεται στο χρονικό διάστημα του τριμήνου για το οποίο υποβάλλεται η δήλωση. Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη του τριμήνου, παρακαλούμε να προσέλθετε στο Μητρώο της ΔΟΥ σας, προκειμένου να μεταβάλλετε την ημερομηνία έναρξης Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών ώστε η δήλωσή σας να ενημερώσει το αρχείο της ΔΟΥ.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης