ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

19 Ιανουάριος 2006 -- Σχόλια
 Σας πληροφορούμε ότι προκειμένου να ενημερωθεί η ΔΟΥ με τις δηλώσεις Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα πρέπει οι υπόχρεοι να έχουν υποβάλλει στο Μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ δήλωση έναρξης Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή Παραδόσεων με ημερομηνία έναρξης η οποία να βρίσκεται στο χρονικό διάστημα του τριμήνου για το οποίο υποβάλλεται η δήλωση. Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη του τριμήνου, παρακαλούμε να προσέλθετε στο Μητρώο της ΔΟΥ σας, προκειμένου να μεταβάλλετε την ημερομηνία έναρξης Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών ώστε η δήλωσή σας να ενημερώσει το αρχείο της ΔΟΥ.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone