Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

19 Ιανουάριος 2006
  • Σας πληροφορούμε ότι προκειμένου να ενημερωθεί η ΔΟΥ με τις δηλώσεις Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα πρέπει οι υπόχρεοι να έχουν υποβάλλει στο Μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ δήλωση έναρξης Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή Παραδόσεων με ημερομηνία έναρξης η οποία να βρίσκεται στο χρονικό διάστημα του τριμήνου για το οποίο υποβάλλεται η δήλωση....
 Σας πληροφορούμε ότι προκειμένου να ενημερωθεί η ΔΟΥ με τις δηλώσεις Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα πρέπει οι υπόχρεοι να έχουν υποβάλλει στο Μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ δήλωση έναρξης Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων ή Παραδόσεων με ημερομηνία έναρξης η οποία να βρίσκεται στο χρονικό διάστημα του τριμήνου για το οποίο υποβάλλεται η δήλωση. Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη του τριμήνου, παρακαλούμε να προσέλθετε στο Μητρώο της ΔΟΥ σας, προκειμένου να μεταβάλλετε την ημερομηνία έναρξης Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών ώστε η δήλωσή σας να ενημερώσει το αρχείο της ΔΟΥ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης