Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο νέος νόμος περί ευθύνης υπουργών

20 Ιανουάριος 2011
ο νέος νόμος περί ευθύνης υπουργών _ Καταργείται η παραγραφή, θεσπίζεται η δυνατότητα κατάσχεσης περιουσιακών στοχιείων και επιβολής περιοριστικών όρων

Δείτε το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης