Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση του Υ.Ο. σχετικά με την έκτακτη εισφορά νομικών προσώπων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ανακοινώνει τα αποτελέσματα εκκαθάρισης της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης (άρθρο 5 ν. 3845/2010).

Με συνολικό καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη (κατά την παράγραφο 1 του προαναφερόμενου άρθρου) άνω των 100.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010 βρέθηκαν 20.010 εταιρίες. Εισφορά προέκυψε για τις 16.922 εταιρίες συνολικού ύψους 1.219.145.731 ευρώ, ενώ δεν προέκυψε εισφορά για 3.088 εταιρίες επειδή το διπλάσιο του μέσου όρου των συνολικών καθαρών εισοδημάτων ή των καθαρών κερδών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών (2008 και 2009) υπολείπονταν των 100.000 ευρώ.

Η έκτακτη εισφορά καταβάλλεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2011 και καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του κάθε μήνα, αντίστοιχα. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ. Αν η καταβολή του συνόλου της έκτακτης εισφοράς γίνει μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, χορηγείται έκπτωση 2%, με εξαίρεση την περίπτωση που το σύνολο της έκτακτης εισφοράς πρέπει να καταβληθεί σε μία μόνο δόση. Η καταβολή γίνεται μόνο στις Δ.Ο.Υ..

Mε το μέτρο αυτό, η κυβέρνηση προσβλέπει στη συμβολή των ελληνικών επιχειρήσεων με κέρδη πάνω από 100.000 ευρώ, ώστε να συνεισφέρουν στην προσπάθεια για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, όπως συνεισέφεραν χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι τη χρονιά που πέρασε.

Ακολουθεί κατανομή πλήθους νομικών προσώπων και εισφοράς σύμφωνα με τη βάση υπολογισμού κάθε επιχείρησης:


Ακολουθεί κατανομή πλήθους νομικών προσώπων και εισφοράς σύμφωνα με τη βάση υπολογισμού κάθε επιχείρησης:


  Πλήθος Εισφορά
( 100.000 – 300.000] 11.904 εταιρίες 76.449.607,16 €
(300.000 – 1.000.000] 3.571 εταιρίες 88.148.370,57 €
(1.000.000 – 5.000.000] 1.146 εταιρίες 156.233.856,37 €
(5.000.000 – ... ] 301 εταιρίες 898.313.896,90 €
Σύνολο 16.922 εταιρίες 1.219.145.731 €Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης