Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ) για τον Τουρισμό

18 Ιανουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ) Μέτρο 2.2, Πράξη 2 : «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στο Ν.2601/98 ή στο Ν.3299/04 .»

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα, προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υλοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός  ξενοδοχείων, τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98 ή στο Ν.3299/04.», που εντάσσεται στην Πράξη 2 του Μέτρου 2.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.Α.Ν.).


Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης , στις διευθύνσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 10 της παρούσης.
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 35% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
αποστολή του οποίου είναι η συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών και η συμβολή στην διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στην συμμετοχή, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, καθώς και στην κοινωνικο-οικονομική  ανασυγκρότηση των περιφερειών,  κατά 15% από το Ελληνικό Δημόσιο και κατά 50% από ιδιωτικούς πόρους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 110,34 εκατ. EURO.

Επισημαίνεται ότι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ισχύει ο κανόνας de minimis . Επομένως ο επιχειρηματίας που διαθέτει περισσότερα από ένα ειδικά σήματα και θα υποβάλει χωριστές αιτήσεις συμμετοχής για κάθε σήμα , δεν επιτρέπεται να εισπράξει αθροιστικά σε περίοδο 3 ετών ενισχύσεις που θα υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ.

1. Στόχος του Προγράμματος-Διάρκεια εφαρμογής.

Στόχος του Προγράμματος είναι ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, και τελικά και των υπηρεσιών, των μικρών καταλυμάτων, που δεν εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο 2601/98 ή στο Ν.3299/04.

Η διάρκεια εφαρμογής της Πράξης 2 ορίζεται μέχρι την 30/06/2007.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης