ΕΛΣΤΑΤ: "Βουτιά" 20,9% οικοδομικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο του 2010

Οικονομικές Ειδήσεις

17 Ιανουάριος 2011
Taxheaven.gr

Πτώση 20,9% κατέγραψε τον Οκτώβριο 2010 η οικοδομική δραστηριότητα σε επίπεδο όγκου.

Στο διάστημα Νοεμβρίου 2009-Οκτωβρίου 2010 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφάνισε πτώση 23,7%.

Σύμφωνα  με τα στοιχεία  της  Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Οκτώβριο 2010  το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής -Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες,  ανήλθε σε 3.982 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 859,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 3.035,5 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 16,2%  στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,3% στην επιφάνεια και κατά  20,9%  στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009

Το μέγεθος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 3.951 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 814,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.872,2 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 16,1%  στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,6% στην επιφάνεια και κατά 22,0% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009. Αντίστοιχα το μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά το μήνα Οκτώβριο 2010 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 31 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 45,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 163,3 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής  της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο  συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Οκτώβριο 2010, είναι 5,4%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Νοέμβριο 2009  έως τον Οκτώβριο 2010 , το μέγεθος  της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής- Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές  άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 50.882 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 10.850,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 38.894,8 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 10,5 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,3%  στην επιφάνεια και κατά 24,2% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2008  - Οκτωβρίου 2009.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2009 - Οκτωβρίου 2010 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της  Χώρας, μείωση κατά  10,4% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 19,1% στην επιφάνεια και κατά 23,7% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2008  - Οκτωβρίου 2009. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,1%.

Το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2010, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 11,5 % στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά  20,2 % στην επιφάνεια και κατά  25,4 % στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του έτους 2009  Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 11,3 % στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 20,0 % στην επιφάνεια και κατά 24,7% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου  2009.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE