Αποτελέσματα live αναζήτησης

Περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε αναδιάρθρωση δανεισμού

17 Ιανουάριος 2011
"Το 80% του χρόνου της εργασίας μας τους τελευταίους δώδεκα μήνες στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το έχουμε αφιερώσει στους υφιστάμενους πελάτες μας, προκειμένου να τους διευκολύνουμε να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που ήδη αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Είναι μύθος ότι οι τράπεζες δεν επιθυμούν να βοηθήσουν την πελατεία τους και ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες", μας αναφέρει διευθυντικό στέλεχος μεγάλης τράπεζας που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του.

"Η αμφίδρομη ειλικρινής σχέση επικοινωνίας που διατηρούμε με την πλειονότητα της μικρομεσαίας πελατείας, μας έχει βοηθήσει στο να προχωρήσουμε σε αναδιάρθρωση του δανεισμού όσων έχουν ανάγκη προκειμένου να διευκολυνθούν στην αποπληρωμή των δανείων τους, πριν βρεθούν στο "κόκκινο". Δηλαδή χρονικά αρκετούς μήνες πριν αντιμετωπίσουν το δυσάρεστο γεγονός να μην μπορούν να τα αποπληρώσουν. Αυτό γίνεται με αμοιβαίο όφελος, τόσο για την τράπεζα όσο και για τον ίδιο τον πελάτη που συνεχίζει με τον τρόπο αυτό να αποπληρώνει κανονικά το δάνειο του, με αποτέλεσμα να "τρέχει" την επιχείρηση του, να μην εισέρχεται σε "μαύρες" λίστες και να είναι ανοικτός έναντι νέου τραπεζικού δανεισμού στο μέλλον", μας επισημαίνει το διευθυντικό στέλεχος της τράπεζας.

H αναδιάρθρωση του δανεισμού μιας μικρομεσαίας επιχείρησης ή ενός ιδιώτη έχει ως βασικό στόχο την μείωση της μηνιαίας του επιβάρυνσης προκειμένου να είναι σε θέσει να συνεχίσει να αποπληρώνει το δάνειο κανονικά. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους ανάλογα με την περίπτωση.

   
Ρυθμίσεις για 250.000 δανειολήπτες για οφειλές 4 δισ. ευρώ και για 50.000 επιχειρήσεις

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η επιµήκυνση της διάρκειας ενός δανείου, η μετατροπή βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, όπως τα κεφάλαια κίνησης, σε μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις καθώς και η αναπροσαρµογή των επιτοκίων προς τα κάτω, συνήθως με την προσηµείωση περιουσιακών στοιχείων. Με την μεταφορά δηλαδή μέρος των δανειακών υποχρεώσεων σε μεταγενέστερο στάδιο επιχειρήσεις και τράπεζες αισιοδοξούν ότι θα έρθουν καλύτερες ημέρες και οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στη συνέχεια στις υποχρεώσεις τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι ιδιώτες ιδιαίτερα στον τομέα της καταναλωτικής πίστης όπου παρατηροιύνται τα εντονότερα προβλήματα, υπάρχει η δυνατότητα αναδιαρθωσης δανείων. Είτε με την μεταφορά οφειλών με χαμηλότερα επιτόκια, είετ την αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής, το συμμάζεμα των καταναλωτικών δανείων με προσημείωση ακινήτου. Επίσης, με ευκολίες όπως η παράλειψη έως και δύο δόσεων κάθε χρόνο, η δυνατότητα μετάθεσης εξόφλησης κάποιου ποσοστού του χρέους στο τέλος του δανείου, αλλά ακόμα και η δυνατότητα πραγματοποιήσης πληρωμών ανά τρίμηνο αντί για κάθε μήνα. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα, με κάποιο κόστος να ζητήσει ο δανιολήπτης περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή στεγαστικών ή και καταναλωτικών δανείων. Επίσης, μεγαλύτερη μείωση στη μηνιαία δόση δίνει η μεταφορά των οφειλών σε ένα καταναλωτικό δάνειο με μειωμένο επιτόκιο.

Όπως αναφέρουν οι τραπεζίτες, η αναδιάθρωση δανεισμού και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε δανειολήπτη και γίνεται μετα από συζήτηση των δύο πλευρών.

Σε επίπεδο συνολικού τραπεζικού συστήματος στην χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), οι τράπεζες, ήδη πολύ πριν τεθεί ο νόμος για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, προέβησαν, παρά τα προβλήματα ρευστότητας που υπάρχουν στο τραπεζικό σύστημα, σε μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων με οφειλέτες που αντιμετώπιζαν δυσχέρειες κατά την εξυπηρέτηση των δανείων τους, με ιδιαίτερα, όπως επισημαίνουν, ευνοϊκές ρυθμίσεις και κοινωνική ευαισθησία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΕΤ, το σύνολο των τραπεζών είχε ήδη θεσπίσει και εφαρμόσει ειδικά προγράμματα για συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών, όπως τους δημοσίους υπαλλήλους - λόγω της περικοπής των αποδοχών τους-και τους άνεργους, στους οποίους προσφέρθηκε επιμήκυνση της διάρκειας των δανείων τους, υποδιπλασιασμός των δόσεων, ή ακόμα και άτοκη εξυπηρέτηση του δανείου. Οι ρυθμίσεις αυτές τραπεζών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤ αφορούν περισσότερους από 250.000 δανειολήπτες και το ύψος τους οφειλές που υπερβαίνουν τα 4 δις. ευρώ στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει σε αναδιάρθρωση δανεισμού σύμφωνα με εκτιμήσεις ξεπερνούν τις 50.000.

Διαμάχη ΕΕΤ - ΕΚΠΟΙΖΩ για την εφαρμογή του νόμου για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Εξάλλου, αντίθετες απόψεις διατυπώνονται για την εφαρμογή του νόμου για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων από την μεριά της ΕΚΠΟΙΖΩ, της γενικής γραμματείας καταναλωτή και των τραπεζών.

Από την πλευρά των τραπεζών, μέσω της ΕΕΤ, αναφέρεται ότι από την έναρξη της ισχύος του νόμου μέχρι και σήμερα έχουν κατατεθεί στις τράπεζες περισσότερα από 25.000 αιτήματα εξωδικαστικού συμβιβασμού (που αντιστοιχούν βέβαια σε σημαντικά μικρότερο αριθμό οφειλετών, καθώς πολλοί εξ αυτών έχουν υποβάλει αιτήσεις σε περισσότερες τράπεζες), τα οποία έχουν παραληφθεί στο σύνολό τους. Αυτό το γεγονός καταδεικνύει ότι ουδεμία άρνηση υφίσταται από πλευράς των τραπεζών να παραλαμβάνουν αιτήματα.

Η ΕΕΤ επισημαίνει ότι στη διάρκεια επεξεργασίας των αιτημάτων διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι με αξιοσημείωτη συχνότητα, αιτήματα δεν συνοδεύονται από δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία είναι απαραίτητα, ώστε να γίνει από τις τράπεζες ο έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου, αιτήματα έχουν υποβληθεί από εμπόρους, οι οποίοι εξαιρούνται ρητά από τις διατάξεις του νόμου, είναι ανυπόγραφα, ή έχουν υποβληθεί από οφειλέτες που κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές και εξυπηρετούσαν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους (επισημαίνεται σχετικά ότι ο νόμος απαιτεί "μόνιμη αδυναμία" πληρωμής (έστω κάποιων) ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του οφειλέτη). Επιπλέον, τα δύο τρίτα των υποβληθέντων αιτημάτων δεν περιλαμβάνουν καμία απολύτως πρόταση διευθέτησης των οφειλών προς τις τράπεζες. Ο αριθμός των αιτημάτων που είναι δυνατόν να αξιολογηθούν από τις τράπεζες είναι σημαντικά χαμηλότερος εκείνων που έχουν υποβληθεί, για λόγους που οφείλονται είτε σε αμέλεια των οφειλετών είτε σε εκ μέρους τους παρελκυστική τακτική.

Παρά τα σημαντικά προβλήματα που δημιούργησε ο νόμος, αναφέρει η ΕΕΤ, στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες της οικονομίας, στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος, κυρίως ως προς την ενθάρρυνση μιας ψυχολογίας εθισμού σε άρνηση καταβολής οφειλών στις τράπεζες, ακόμη και από τους τακτικά ενήμερους οφειλέτες, με τη λαθεμένη προσδοκία της διαγραφής τους, οι τράπεζες διαβεβαιώνουν ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εφαρμόσουν το νόμο και να διευκολύνουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, χωρίς, όμως, να διακυβεύονται τα εύλογα και θεμιτά συμφέροντα των καταθετών των τραπεζών, καθώς και των μετόχων τους, τόσο στην Ελλάδα (περιλαμβανομένων φυσικά και των μικρο-μετόχων) όσο και την αλλοδαπή.

Από την πλευρά η ΕΚΠΟΙΖΩ κάνει λόγο ότι η ΕΕΤ καλύπτει τις τράπεζες για την απροθυμία τους να ανταποκριθούν στην εφαρμογή του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Είναι γεγονός ότι έχουν εντοπιστεί προβλήματα στη συμπλήρωση των αιτήσεων από μερίδα οφειλετών, όπως η απουσία πρότασης ρύθμισης των οφειλών, η υποβολή αιτήσεων από εμπόρους, οι οποίοι αποκλείονται από το νόμο ή η έλλειψη υπογραφής, αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ.

Υπογραμίζει όμως ότι σε ότι αφορά τα αιτήματα από οφειλέτες με τη συνδρομή της ΕΚΠΟΙΖΩ, οι τράπεζες δεν έχουν καμία δικαιολογία. Η μη συναποστολή αποδεικτικών εγγράφων με τις αιτήσεις, που θεωρεί η ΕΕΤ προϋπόθεση εξέτασης του αιτήματος, όχι μόνο δεν προβλέπεται πουθενά αλλά βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού που έχει δημοσιοποιήσει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στην ιστοσελίδα της, στις οποίες αναφέρεται ότι η υποβολή δικαιολογητικών θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον οι τράπεζες εκδηλώσουν ενδιαφέρον σχετικά με το αίτημα του οφειλέτη. 'Αλλωστε, δεν είναι παράλογο ένα ρεαλιστικό αίτημα να τύχει διαχείρισης, σε επίπεδο αποδοχής ή αντιπρότασης, αρχικά χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών, η οποία όμως θα μπορούσε να αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω εφαρμογή της πρότασης, αναφέρει μεταξύ άλλων η ΕΚΠΟΙΖΩ.
Πηγή: www.express.gr


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης