Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αύξηση των πτωχεύσεων ελληνικών εταιριών κατά 55% το 2005

17 Ιανουάριος 2006
  • Ανησυχητικό για την συνολική πορείας της ελληνικής οικονομίας είναι το συμπέρασμα έρευνας της Icap, σύμφωνα με την οποία συνεχίσθηκε την τελευταία διετία η επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, τόσο στο ποσοστό πτώχευσης (+55,54%) όσο και στο ποσοστό ασυνέπειας (+17,33%)....

Ανησυχητικό για την συνολική πορείας της ελληνικής οικονομίας είναι το συμπέρασμα έρευνας της Icap, σύμφωνα με την οποία συνεχίσθηκε την τελευταία διετία η επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, τόσο στο ποσοστό πτώχευσης (+55,54%) όσο και στο ποσοστό ασυνέπειας (+17,33%).

Για το 2005, 958 επιχειρήσεις, από συνολικό δείγμα 24.954 επιχειρήσεων εμφάνισαν ασυνέπεια ή και πτώχευση έναντι 813 το έτος 2004 (στο ίδιο δείγμα επιχειρήσεων).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης της Icap, η συνολική ασυνέπεια (ασυνέπεια και πτώχευση) παρουσιάζει αύξηση κατά 17,84% το 2005 σε σχέση με το 2004 (3,84% το 2005 έναντι 3,26% το 2004). Ειδικότερα, το ποσοστό της ασυνέπειας παρουσίασε αύξηση κατά 17,33% το 2005 σε σχέση με το 2004 (3,77% το 2005 έναντι 3,21% το 2004), καθώς το 2005, 941 επιχειρήσεις, στο συγκεκριμένο δείγμα των 24.954 επιχειρήσεων εμφάνισαν ασυνέπεια έναντι 802 το έτος 2004 (στο ίδιο δείγμα επιχειρήσεων). Το ποσοστό της πτώχευσης παρουσίασε αύξηση κατά 54,55% το 2005 σε σχέση με το 2004 (0,07% το 2005 έναντι 0,04% το 2004) καθώς το 2005, καταγράφηκαν 17 πτωχεύσεις έναντι 11 το έτος 2004.

Πηγή express

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης