Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-retail. Παρατείνεται η υποβολή στη digi-content

14 Ιανουάριου 2011 Σχόλια
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-retail
Παρατείνεται η υποβολή στη digi-content

   
Ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011, στις 14:00 η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση "digi-retail" του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ 2007-2013) που αποσκοπεί στην "ψηφιακή ενίσχυση" επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου. Η δράση σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και υλοποιείται από την εταιρία "Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ".

Η δράση έχει σκοπό: α) τη βελτίωση της εσωτερικής διαχείρισης των επιχειρήσεων λιανικής και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους, με αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών κλπ. και β) την ψηφιακή ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων λιανικής και την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την ηλεκτρονική τους προβολή και προώθηση.

Στο πλαίσιο της δράσης "digi-retail" θα διατεθούν πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους €100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις ύψους €200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής. Η δράση χαρακτηρίζεται από μια σειρά καινοτομιών που διευκολύνουν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά, η δράση "digi-retail" απευθύνεται για πρώτη φορά σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων λιανικής, από τις πολύ μικρές (με μηδέν εργαζόμενους) μέχρι τις πολύ μεγάλες, ανεξαρτήτως προσωπικού ή κύκλου εργασιών. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ενίσχυση επενδύσεων σημαντικά αυξημένων προϋπολογισμών ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, ενώ καθορίστηκαν αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης των επενδύσεων, που φθάνουν έως και 60% για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση "digi-retail" θα διαρκέσει από την 14η Ιανουαρίου 2011 έως την 15η Φεβρουαρίου 2011. Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των επιχειρήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες για πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα αποτελεσμάτων. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι αυτόματη και συγκριτική, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό καθώς και οι Οδηγοί της δράσης "digi-retail" βρίσκονται διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της εταιρίας "Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ" στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.digitalaid.gr, καθώς και στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού www.digitalplan.gov.gr και του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας www.mindev.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να ενημερώνονται τηλεφωνικά, ατελώς, καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό αρωγής επιχειρήσεων 800-5000-115.

H δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Επιπρόσθετα, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη δράση "digi-content" μέχρι την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011, στις 14:00. Στόχος της δεκαπενθήμερης παράτασης είναι η διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες καταχωρίζουν με αυξανόμενους ρυθμούς τα επενδυτικά τους σχέδια στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης.
Πηγή: ΑΠΕ


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης