Αποτελέσματα live αναζήτησης

∆ΕΚΟ: άρχισε η µείωση µισθών

14 Ιανουάριου 2011
  • Η εγκύκλιος του υπουργείου για τοπώς θα γίνουν οι περικοπές Ποιους αφορά το «ψαλίδι»
Η «ώρα του λογαριασµού» του Μνηµονίου έφτασε για πάνω από 100.000
υπαλλήλους ∆ΕΚΟ, οι οποίοι θα υποστούν περικοπές των αµοιβώντους - ορισµένοι για δεύτερη φορά - κατά 10% έως 25%.

Τον ακριβή τρόπο µε τον οποίο θα γίνουν οι µειώσεις, αναδροµικά από 1ης Ιανουαρίου 2011, κατ’ εφαρµογήν του Νόµου 3899 που ψηφίστηκε τον ∆εκέµβριο, καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονοµικών που εστάλη χθες στις διοικήσεις τους. Συγκεκριµένα, µε την εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής:

n Τίθεται νέο ανώτατο όριο µεικτών αποδοχών στις 4.000 ευρώ. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για τους προέδρους, τους διοικητές και τους διευθύνοντες συµβούλους, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει το όριο των 5.856,08 ευρώ.

n Μειώνονται κατά 10% οι αποδοχές όταν αυτές ξεπερνούν, υπολογιζόµενες σε δωδεκάµηνηβάση, το ποσό των 1.800 ευρώ. Από τη µείωση εξαιρούνται τα επιδόµατα οικογενειακό και ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας καθώς και τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Στο σύνολο των αποδοχών
∆ιευκρινίζεται ότι η µείωση θα γίνει στο σύνολο των αποδοχώνόταν αυτές υπερβαίνουντα 1.800 ευρώ, και όχι µόνο στο ποσό κατά το οποίο υπερβαίνουν τα 1.800 ευρώ. Ετσι, για παράδειγµα, υπάλληλος µε µηνιαίες αποδοχές 2.000 ευρώ θα υποστεί µείωση 200 ευρώ τον µήνα (2.000Χ10%) και ο µισθός του θα περιοριστεί στα 1.800 ευρώ, αναφέρει η εγκύκλιος.

Αντίστοιχα, υπάλληλος µεµισθό 1.900 ευρώ θα υποστεί µείωση 190 ευρώ. Ωστόσο, επειδή αν αφαιρεθούν τα 190 ευρώο µισθός τουεν λόγω υπαλλήλου πέφτεικάτω από 1.800

ευρώ (1.900-190=1.710 ευρώ), η µείωση πραγµατοποιείται µόνο µέχρι του ποσού των 1.800 ευρώ. Αρα, ο µισθός του γίνεται 1.800 ευρώ.

Επίσης, λόγω του ότι η µείωση δεν γίνεται στα επιδόµατα οικογενειακό και ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, τα ποσά που αναλογούν στα επιδόµατα αυτάαφαιρούνται προτού γίνει η µείωση 10%. Αν µετά την αφαίρεση το ποσό που προκύπτει είναι µικρότερο από 1.800 ευρώ, η µείωση γίνεται σε ποσοστό ώστε το τελικό ποσό, µαζίµε τα εξαιρούµενα επιδόµατα, να µην είναι χαµηλότερο των 1.800 ευρώ. Π.χ. για µισθό 1.900 ευρώ, εκ των οποίων τα 150 ευρώ είναι επιδόµατα, αφαιρούνται τα 150 ευρώ και γίνεται η µείωση στα 1.750

ευρώ. Στο ποσόπου προκύπτει, τα 1.575 ευρώ, προσθέτουµε τα 150 ευρώ των επιδοµάτων, αλλά επειδή και πάλι υπολείπεται των 1.800 ευρώ,η µείωση περιορίζεται στα 1.800 ευρώ. n Σε κάθε περίπτωση, η συνολική µείωση (λόγω της µείωσης 10% και του πλαφόν) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κάθε µήνα το 25% των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικώς.

n Οι πάσης φύσεως αµοιβές για υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, εκτός έδρας µετακίνηση και οδοιπορικά απαγορεύεται να υπερβαίνουν σε επίπεδο φορέα το 10% των αποδοχών που καταβάλλει σε ετήσια βάση.


Ποιους αφορά το ψαλίδι

Ο ΝΕΟΣ νόµος αφορά κατ’ αρχάς όλους τους εργαζόµενους (περίπου 40.000 - 45.000) σε ∆ΕΚΟ και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου και κατ’ εξοχήν τις ∆ΕΚΟ συγκοινωνιών, όπου ο µέσος µισθός ανέρχεται σε 40.772 ευρώ.

Αφορά, επίσης, µε έµµεσο τρόπο και τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο ∆ΕΚΟ, ύστερα από την επιστολή που έστειλε ο υπουργός Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου στις διοικήσεις τους, ζητώντας τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να προσαρµοσθούν στη σηµερινή δηµοσιονοµική κατάσταση. Η συγκεκριµένη επιστολή στόχευε κυρίως στις ∆ΕΚΟ στις οποίες το ∆ηµόσιο έχει µειοψηφικό µεν αλλά σηµαντικό ποσοστό συµµετοχής και όπου δεν είχαν εφαρµοσθεί οι µειώσεις του νόµου του περασµένου Μαρτίου (Ν. 3833). Πρόκειται κυρίως για τον ΟΠΑΠ, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, τα Ελληνικά Πετρέλαια και τον ΟΤΕ.

Σε µικρότερο βαθµό η σύσταση του υπουργού αφορά τις ∆ΕΚΟ στις οποίες το ∆ηµόσιο κατέχει πλειοψηφικό πακέτο και πέρυσι είχαν µειωθεί οι µισθοί, όπως οι ∆ΕΗ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, ∆ΕΠΑ, ∆ΕΣΦΑ.

Πηγή Τα Νέα


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης