Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προστίμων- ένα νέο εργαλείο εποπτείας της αγοράς του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Οικονομικές Ειδήσεις

13 Ιανουάριος 2011
Taxheaven.gr

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προστίμων»- ένα νέο εργαλείο εποπτείας της αγοράς του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

   
Με ένα νέο πρότυπο πληροφοριακό σύστημα ενισχύει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τα εργαλεία εποπτείας του στην αγορά. Ο λόγος για το πληροφοριακό «Σύστημα Διαχείρισης Προστίμων», στο οποίο θα καταχωρούνται, ταξινομούνται και αρχειοθετούνται τα πρόστιμα που επιβάλλονται με βάση το Ν. 3668 από όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως για παράδειγμα τη ΓΓΕ, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον ΕΦΕΤ, το Λιμενικό κ.λ.π..

Με την εφαρμογή του συστήματος αυτού για πρώτη φορά το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορεί να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με το είδος της παραβατικότητας, καθώς και τις πιθανές υποτροπές εταιριών σε όλη την επικράτεια.

Παράλληλα η ηλεκτρονική καταγραφή των προστίμων θα ενισχύσει τον αγώνα που δίνει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ώστε να μην «κρύβονται» οι παρανομούντες καθώς και οι πληρωμές των προστίμων να πραγματοποιούνται γρηγορότερα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προστίμων, ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Ντίνος Ρόβλιας, τόνισε ότι:

«Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας θέτει σε εφαρμογή ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των προστίμων του Αγορανομικού Κώδικα. Κάνουμε απογραφή και παρακολούθηση στα πρόστιμα. Ατιμωρησία τέλος για τους παραβάτες. Σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας επιβάλλονται πρόστιμα, από οποιαδήποτε υπηρεσία και αν επιβάλλονται, θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση μέχρι αυτά να εισπραχθούν. Ενισχύουμε την προσπάθεια για την εφαρμογή των νόμων στην χώρα μας».

Ειδικότερα το «Σύστημα Διαχείρισης Προστίμων» περιλαμβάνει:

- Καταγραφή όλων εκείνων των στοιχείων που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση των προστίμων, όπως άρθρα του Αγορανομικού Κώδικα τα οποία παραβιάζονται, άσκηση προσφυγής ή όχι, εταιρείες ή υποκατάστημα εταιρείας, αποστολή του προστίμου στη ΔΟΥ, επιστροφή ή όχι του διπλότυπου είσπραξης κ.λ.π.

- Τη δυνατότητα ταξινόμησης και αρχειοθέτησης όλων των προστίμων που επιβάλλονται σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, με βάση το Ν. 3668 από όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες του Δημοσίου και παρακολούθηση της πορείας τους μέχρι την πληρωμή τους.

- Την αναζήτηση ελέγχων και προστίμων με πολλαπλά κριτήρια όπως για παράδειγμα, τα πρόστιμα από τον φορέα, για τα οποία έχει ή δεν έχει ασκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή και τα οποία έχουν αποσταλεί προς είσπραξη στην αρμόδια ΔΟΥ κ.λ.π.

- Στατιστική επεξεργασία των ελέγχων και προστίμων σαν αριθμό ή αξία με πολλαπλά κριτήρια, π.χ. ανάλυση που αφορά μόνο τα πρόστιμα που έχουν οριστικοποιηθεί ή ακόμα μόνο τα πρόστιμα για τα οποία έχει ασκηθεί προσφυγή, ανάλυση ανά περιοχή ή ανά κατηγορία επιχειρηματία, ανά υπότροπους κ.λ.π.


Πηγή: ΑΠΕ