Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εξαγορές και συγχωνεύσεις στην ατζέντα της Επιτροπής Ανταγωνισμού

11 Ιανουάριου 2011 Σχόλια
  • Σημαντικές εξαγορές και συγχωνεύσεις του τομέα των τροφίμων θα βρεθούν στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού το επόμενο διάστημα.
Συγκεκριμένα η ολομέλεια της Επιτροπής θα εξετάσει στις 13 Ιανουαρίου την εξαγορά της «ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ» από την εταιρία «Ελαΐς Unilever Hellas A.E.». Σύμφωνα με την εισήγηση, η συγκεκριμένη συγκέντρωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό του ανταγωνισμού με τη δημιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης στις αγορές του τυποποιημένου ατομικού και οικογενειακού παγωτού. Προτείνεται, δε, η λήψη διορθωτικού μέτρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη είσοδος των ανταγωνιστριών των συγχωνευόμενων εταιριών στις σχετικές αγορές και τα τελικά σημεία πώλησης.

Στις 17 Ιανουαρίου η ολομέλεια της Επιτροπής θα συνεδριάσει με θέμα την απόκτηση ελέγχου της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ από τη Vivartia. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις της και έχει ζητήσει διορθωτικά μέτρα ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού από τη συγκεκριμένη συγχώνευση, η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία του μεγαλύτερου γαλακτοβιομηχανικού ομίλου στη χώρα.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2011 έχει προγραμματιστεί η εξέταση της καταγγελίες της μεταξύ των θυγατρικών της PepsiCo και της Coca-Cola, «Τσακίρης ΑΒΕΕ Βιομηχανία Τροφίμων-Σνακs» και «Tasty Foods ΑΒΓΕ» για πιθανές παραβάσεις του νόμου περί ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, από σχετική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκύπτουν στοιχεία ότι η «Tasty Foods ΑΒΓΕ» είχε υιοθετήσει και υλοποιούσε μια ενιαία, μακρόχρονη και στοχευμένη πολιτική αποκλεισμού και περιορισμού των δυνατοτήτων ανάπτυξης των ανταγωνιστών της από τα μικρά σημεία πώλησης (π.χ. περίπτερα, καταστήματα ψιλικών, μίνι μάρκετ), κυρίως μέσω συμφωνιών αποκλειστικότητας σε επίπεδο χονδρικής και συμφωνιών αποκλειστικής χρήσης παγίων στοιχείων (σκαλιέρες) σε επίπεδο λιανικής, εκπτώσεων στόχου και εκπτώσεων έναντι δέσμευσης όλου ή του σημαντικότερου τμήματος του διαθέσιμου χώρου. Η εισήγηση εντοπίζει, επίσης, συντονισμένες ενέργειες αντικατάστασης και εξαφάνισης από την αγορά, με ανορθόδοξες μεθόδους, ανταγωνιστικών προϊόντων και παγίων στοιχείων (οι οποίες φέρονται να είχαν υιοθετηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).


Πηγή: www.express.gr


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης