Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αμείωτο το ενδιαφέρον για φωτοβολταϊκά έργα

7 Ιανουάριου 2011 Σχόλια
  • Συνεχίζεται ο φωτοβολταϊκός πυρετός, με ραγδαία αύξηση του αριθμού των αιτήσεων, οι οποίες έχουν φθάσει πλέον τις 26.500 και αφορούν τη δημιουργία μικρών και μεγάλων φωτοβολταϊκών έργων σε όλη τη χώρα, ισχύος 5.046 MW.
Η ΔΕΗ έχει ήδη διακόψει την παραλαβή νέων αιτήσεων σε τουλάχιστον 16 νομούς της χώρας, όπου η ισχύς των αιτήσεων που έχουν ήδη κατατεθεί ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες των τοπικών δικτύων, ενώ με νέα επιστολή της προειδοποιεί τους κατόχους άδειας παραγωγής ή αποφάσεων εξαίρεσης σύμφωνα με το παλαιό καθεστώς, να υποβάλουν αιτήσεις για προσφορά σύνδεσης στον αρμόδιο διαχειριστή έως τις 14 Ιανουαρίου, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα χάσουν τη προτεραιότητα στην εξέταση των αιτημάτων τους.

Η ΔΕΗ προχώρησε στην καταγραφή του πλήθους και της ισχύος των αιτημάτων σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς όλων των επιπέδων ισχύος και τάσεως ανά ευρύτερη περιοχή δραστηριότητά της, ώστε να καταστεί δυνατή η απεικόνιση της κατανομής της αιτηθείσας ισχύος ανά νομό και να γίνει αντιστοίχιση των αιτημάτων με τις γραμμές μέσης τάσης (ΜΤ) του δικτύου. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά:

- Στην Αττική έχουν υποβληθεί συνολικά 479 αιτήσεις ισχύος 116 MW

- Στη Μακεδονία - Θράκη έχουν υποβληθεί συνολικά 9.766 αιτήσεις ισχύος 1.584 MW

- Στην Πελοπόννησο και την Hπειρο έχουν υποβληθεί συνολικά 8.112 αιτήσεις ισχύος 1.692 MW

- Στη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία έχουν υποβληθεί συνολικά 6.119 αιτήσεις ισχύος 1.501 MW και

- Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά έχουν υποβληθεί συνολικά 2.030 αιτήσεις ισχύος 152 MW.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα παλαιά αιτήματα με βάση το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο ανέρχονται σε 8.882 και αντιστοιχούν σε 1.124 MW. Τα παλαιά αιτήματα σε εκκρεμότητα είναι 680 και αντιστοιχούν σε 828 MW, ενώ τεράστιος είναι ο αριθμός των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει από τον περασμένο Ιούνιο και ανέρχονται σε 16.944, ενώ αντιστοιχούν σε 3.094 MW. Στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος για τις στέγες έχουν υποβληθεί συνολικά 3.773 αιτήματα και αντιστοιχούν σε 34 MW.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο πλήθος των παλαιών αιτημάτων έχει ήδη εξεταστεί, ενώ τα αιτήματα για έργα που συμπεριλαμβάνονται στον ειδικό πρόγραμμα για κτιριακές εγκαταστάσεις ισχύος μέχρι 10 kW, διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα παράλληλα με την εξέταση των υπόλοιπων αιτημάτων.

Τέλος και με δεδομένο ότι ενδέχεται να υπάρχουν σταθμοί με άδεια παραγωγής ή απόφαση εξαίρεσης, που εκδόθηκαν προ του N. 3851/2010, και των οποίων οι φορείς να μην έχουν μέχρι σήμερα καταθέσει αίτημα για προσφορά σύνδεσης στον αρμόδιο κατά περίπτωση διαχειριστή, η ΔΕΗ προκειμένου:

- να εξεταστούν έγκαιρα τα αιτήματα αυτά προ του ενδεχόμενου κορεσμού των αντίστοιχων δικτύων, με συνακόλουθη αδυναμία σύνδεσης ή διόγκωση του κόστους των έργων σύνδεσης,

- να διαφυλαχθεί η εύρυθμη και ομαλή διεκπεραίωση του συνόλου των αιτημάτων, χωρίς ανατροπές στην υφιστάμενη αποτύπωση και στη σειρά εξέτασης των αιτημάτων,

καλεί όσοι εμπίπτουν σε αυτές τις περιπτώσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με υποβολή αίτησης στον αρμόδιο διαχειριστή μέχρι 14 Ιανουαρίου και προειδοποιεί ότι πέραν της ημερομηνίας αυτής η κατά προτεραιότητα εξέταση των σχετικών αιτημάτων για σύνδεση στο δίκτυο δεν θα ισχύει.

Πηγή: www.express.gr
Πηνελόπη Μητρούλια


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης