Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου ως προς τα οικονομικά των κομμάτων και το «πόθεν έσχες» των πολιτικών

7 Ιανουάριου 2011
  • Η έξοδος από την πολλαπλή κρίση στην οποία οδηγήθηκε η χώρα, δεν θα είναι μόνιμη αν δε συνοδεύεται από την αναμόρφωση του κράτους και του πολιτικού συστήματος καθώς και την αντιμετώπιση της τάσης απαξίωσης των πολιτικών και της πολιτικής ταυτόχρονα με το χτύπημα του μαύρου πολιτικού χρήματος.
Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητοι ανεξάρτητοι και αξιόπιστοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά και μια συνολική μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου. Στόχος η ηθική επαναθεμελίωση της πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  αναλαμβάνει τη νομοθετική πρωτοβουλία  για την αλλαγή του πλαισίου ως προς τα οικονομικά των κομμάτων και τον έλεγχό τους καθώς και ως προς το «πόθεν έσχες» των πολιτικών.

Στο πλαίσιο της παραπάνω νομοθετικής πρωτοβουλίας θα αντιμετωπιστούν, μεταξύ άλλων:

- η ριζική βελτίωση του ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών, προκειμένου αυτός να καταστεί απόλυτα ανεξάρτητος, με την αναβάθμιση και αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, ώστε να αποτελείται κατά βάση από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς

- η αυστηροποίηση των διοικητικών κυρώσεων σε βάρος κομμάτων, υποψηφίων και τρίτων καθώς και η αλλαγή των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της  συνακόλουθης έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα

- η αλλαγή του τρόπου ελέγχου του «πόθεν έσχες» των πολιτικών από την Επιτροπή Ελέγχου (με την νέα της σύνθεση),  στην προοπτική ο έλεγχος αυτός από τη νέα Επιτροπή να είναι καθολικός, με προσδιορισμό της πηγής προέλευσης κάθε περιουσιακού στοιχείου που έχει αποκτηθεί και με έλεγχο κάθε μεταβολής. Για τις αλλαγές αυτές θα αξιοποιηθούν οι σχετικές προτάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

-  η μείωση του ύψους  της τακτικής και εκλογικής κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων με αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της καθώς και η αλλαγή άλλων ειδικότερων θεμάτων της σχετικής ρύθμισης

- η ρύθμιση για τα έσοδα και τις πηγές τους, καθώς και τις δαπάνες πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών, στην κατεύθυνση του περιορισμού τους, και της εξασφάλισης απόλυτης διαφάνειας, χωρίς εξαιρέσεις περιλαμβανομένης και  της ρύθμισης θεμάτων σχετικών με το δανεισμό κομμάτων

- η ρύθμιση  κανόνων  διαχείρισης και  δημοσιότητας των οικονομικών  των κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών, ώστε να εξασφαλίζεται  χρηστή και διαφανής οικονομική διαχείριση για το σύνολο των εσόδων και των δαπανών, μεταξύ άλλων με την υποχρεωτική ανάρτηση τους στο  διαδίκτυο

Για το σκοπό  αυτό συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα ολοκληρώσει εντός  ενός μήνα το έργο της.

Στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή διακομματική συμφωνία θα εισαγάγει το σχέδιο προς διαβούλευση με τα κόμματα και τους βουλευτές στο πλαίσιο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου να ακολουθήσει στη συνέχεια η προβλεπόμενη διαδικασία νομοθέτησης.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης