Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κωδικοποίηση Ηλεκτρονικού βιβλίου για τα Δ.Λ.Π. - Νέες Internet toolbars

16 Ιανουάριος 2006
  • Σας Ενημερώνουμε οτί τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του κόμβου Κωδικοποιήθηκαν εώς τον κανονισμό (2106/21.12.05)...

Σας Ενημερώνουμε οτί τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του κόμβου Κωδικοποιήθηκαν εώς τον κανονισμό (2106/21.12.05). Το ηλεκτρονικό περιοδικό παρουσίασης των προτύπων κωδικοποιήθηκε και περιέχει πλέον όλες τις αλλαγές μέχρι τον ώς άνω κανονισμό.

Τέλος στον κόμβο προστέθηκαν Δύο Νέες internet Toolbars οι οποίες ανανεώθηκαν με νέες συνδέσεις και ευρετήρια για ΚΑΔ -ΜΣΚΚ και άλλα.

Οι δύο Νέες tollbars αντικατέστησαν τις ήδη υπάρχουσες , οι οποίες σταμάτησαν να υποστηρίζονται από τον κόβμο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης