Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος Μητρώου Εμπορικών Σημάτων

4 Ιανουάριος 2011
  • Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας στο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Μητρώου Εμπορικών Σημάτων.
Με απόφαση του γενικού γραμματέα του υπουργείου κ. Ι. Δρυμούση αναφέρεται στη σχετική απόφαση με τα ονόματα των υπαλλήλων (Ζ. Βάλβης, Ε. Τσιόπουλος, Κ. Παρλιάρος, Κ. Χαρμπίλας) ότι έργο τους θα είναι η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του έργου και το έργο τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 20 εργάσιμων ημερών καθώς η Γενική Γραμματεία Εμπορίου έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ) Μητρώου Εμπορικών Σημάτων».

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ) για όλες τις ηλεκτρονικές διαδικασίες των εμπορικών σημάτων εντός και εκτός της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.), της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Στο έργο συμπεριλαμβάνεται η μελέτη εφαρμογής, ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών και ροών εργασιών, η ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση κατάλληλου λογισμικού, η προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού πληροφορικής και της απαραίτητης δικτυακής υποδομής, η μετάπτωση των υφιστάμενων δεδομένων σημάτων, η πλήρης ψηφιοποίηση των βιβλίων σημάτων και των αποφάσεων των Διεθνών σημάτων καθώς και η εκπαίδευση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.131.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και η διαβούλευση που έχει ξεκινήσει από τις 30 Δεκεμβρίου θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2011.Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης