Η IFRIC εκδίδει Διερμηνεία για πληρωμή βασισμένη στην αξία των μετοχών

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

15 Ιανουάριος 2006
Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) εξέδωσε σήμερα μια Διερμηνεία IFRIC 8 Πεδίο Εφαρμογής του IFRS 2. Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το λογιστικό πρότυπο IFRS 2 Πληρωμή βασισμένη στην αξία των Μετοχών εφαρμόζεται σε διευθετήσεις όπου μια οικονομική οντότητα πραγματοποιεί πληρωμές βασισμένες στην αξία των μετοχών προφανώς για μηδενική ή ανεπαρκή παροχή... Taxheaven.gr

Η IFRIC εκδίδει Διερμηνεία για πληρωμή βασισμένη στην αξία των μετοχών

12 Ιανουαρίου 2006

Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) εξέδωσε σήμερα μια Διερμηνεία IFRIC 8 Πεδίο Εφαρμογής του IFRS 2. Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το λογιστικό πρότυπο IFRS 2 Πληρωμή βασισμένη στην αξία των Μετοχών εφαρμόζεται σε διευθετήσεις όπου μια οικονομική οντότητα πραγματοποιεί πληρωμές βασισμένες στην αξία των μετοχών προφανώς για μηδενική ή ανεπαρκή παροχή.

Η IFRIC 8 εξηγεί ότι, αν η δεδομένη ευπροσδιόριστη παροχή εμφανίζεται να είναι μικρότερη από την εύλογη αξία της μετοχής που δέχονται τα μέσα ή την προκύψασα υποχρέωση, αυτή η κατάσταση δείχνει χαρακτηριστικά ότι άλλη παροχή έχει ήδη ληφθεί ή θα ληφθεί. Επομένως το IFRS 2 εφαρμόζεται.

Παρουσιάζοντας την IFRIC 8, ο Robert Garnett, μέλος του IASB και Πρόεδρος της IFRIC, είπε:

Αυτή η Διερμηνεία θα βοηθήσει τους συντάκτες σε εκείνα τα μέρη του κόσμου όπου, λόγω κοινωνικής πολιτικής ή άλλων αιτιών, οι εταιρίες δίνουν τις μετοχές τους ή μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης σε άτομα, οργανισμούς ή ομάδες που δεν έχουν προμηθεύσει αγαθά ή δεν έχουν παράσχει υπηρεσίες στην εταιρία. Η IFRIC 8 επιβεβαιώνει ότι αυτές οι διευθετήσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της IFRS 2, καθώς οι διευθυντές δεν θα έκαναν τέτοιες διευθετήσεις αν δεν ανέμεναν να προκύψει κάποιο όφελος για την εταιρία.