Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η IFRIC εκδίδει Διερμηνεία για πληρωμή βασισμένη στην αξία των μετοχών

15 Ιανουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) εξέδωσε σήμερα μια Διερμηνεία IFRIC 8 Πεδίο Εφαρμογής του IFRS 2. Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το λογιστικό πρότυπο IFRS 2 Πληρωμή βασισμένη στην αξία των Μετοχών εφαρμόζεται σε διευθετήσεις όπου μια οικονομική οντότητα πραγματοποιεί πληρωμές βασισμένες στην αξία των μετοχών προφανώς για μηδενική ή ανεπαρκή παροχή...

Η IFRIC εκδίδει Διερμηνεία για πληρωμή βασισμένη στην αξία των μετοχών

12 Ιανουαρίου 2006

Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των Οικονομικών Εκθέσεων (IFRIC) εξέδωσε σήμερα μια Διερμηνεία IFRIC 8 Πεδίο Εφαρμογής του IFRS 2. Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το λογιστικό πρότυπο IFRS 2 Πληρωμή βασισμένη στην αξία των Μετοχών εφαρμόζεται σε διευθετήσεις όπου μια οικονομική οντότητα πραγματοποιεί πληρωμές βασισμένες στην αξία των μετοχών προφανώς για μηδενική ή ανεπαρκή παροχή.

Η IFRIC 8 εξηγεί ότι, αν η δεδομένη ευπροσδιόριστη παροχή εμφανίζεται να είναι μικρότερη από την εύλογη αξία της μετοχής που δέχονται τα μέσα ή την προκύψασα υποχρέωση, αυτή η κατάσταση δείχνει χαρακτηριστικά ότι άλλη παροχή έχει ήδη ληφθεί ή θα ληφθεί. Επομένως το IFRS 2 εφαρμόζεται.

Παρουσιάζοντας την IFRIC 8, ο Robert Garnett, μέλος του IASB και Πρόεδρος της IFRIC, είπε:

Αυτή η Διερμηνεία θα βοηθήσει τους συντάκτες σε εκείνα τα μέρη του κόσμου όπου, λόγω κοινωνικής πολιτικής ή άλλων αιτιών, οι εταιρίες δίνουν τις μετοχές τους ή μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης σε άτομα, οργανισμούς ή ομάδες που δεν έχουν προμηθεύσει αγαθά ή δεν έχουν παράσχει υπηρεσίες στην εταιρία. Η IFRIC 8 επιβεβαιώνει ότι αυτές οι διευθετήσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της IFRS 2, καθώς οι διευθυντές δεν θα έκαναν τέτοιες διευθετήσεις αν δεν ανέμεναν να προκύψει κάποιο όφελος για την εταιρία.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης