Οι 10 αλλαγές στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Εργατικά - Ασφαλιστικά

30 Δεκέμβριος 2010
Taxheaven.gr

1. Θεσμοθέτηση της κάρτας εργασίας με την οποία απεικονίζεται  ηλεκτρονικά η  ώρα προσέλευσης  και αποχώρησης του  εργαζόμενου, καθώς  και το ωράριο εργασίας. Τα συγκεκριμένα στοιχεία καταχωρούνται με On-Line σύνδεση στο κεντρικό σύστημα (Ι.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ.). Θεσμοθετείται υποχρέωση του ΣΕΠΕ να επιβάλλει κυρώσεις και για την ανασφάλιστη εργασία.

Επισημαίνεται ότι η ένταξη της επιχείρησης  στο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής (κάρτα εργασίας) από κοινού με την  έγκαιρη καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση σταδιακά από τον Ιούλιο του 2011 μέχρι το 2013 των ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% (εργοδότες και εργαζόμενοι).

Το όφελος από την εφαρμογή της κάρτας εργασίας για τον εργοδότη θα είναι η σημαντική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και άρα η μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

Το όφελος για τον εργαζόμενο θα είναι διπλό:

Μείωση της ασφαλιστικής εισφοράς από την οποία θα έχει αύξηση στο καθαρό του εισόδημα
Περιορισμός της δυνατότητας του ασυνεπή εργοδότη να αυθαιρετεί σε σχέση με το ωράριο εργασίας, τη διευθέτηση του χρόνου, τις αποδοχές κλπ.
Παράδειγμα

Εργαζόμενος με μηνιαίες αποδοχές 1.300 ευρώ έχει ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατούνται από  τον εργοδότη 208 ευρώ και επομένως καθαρό εισόδημα προ φόρου 1.092 ευρώ εφόσον η επιχείρηση εφαρμόζει το μέτρο της κάρτας εργασίας θα έχει όφελος:

Τον Ιούλιο του 2011 20,8 ευρώ το μήνα δηλαδή αύξηση στο καθαρό εισόδημα του 1,9% (με μείωση των εισφορών 10%)
Το 2013 το όφελος αντίστοιχα θα είναι 52 ευρώ το μήνα, δηλαδή αύξηση στο καθαρό εισόδημα 4,8%. (με μείωση των εισφορών 25%)
Αντίστοιχα  για την επιχείρηση το όφελος από  τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι:

Τον Ιούλιο του 2011 36,4 ευρώ το μήνα για κάθε εργαζόμενο
Το 2013 91 ευρώ το μήνα για κάθε εργαζόμενο
Στόχος μας  είναι να περιορίσουμε αισθητά την  εισφοροδιαφυγή και να διευρύνουμε  την ασφαλιστική βάση. Ν πληρώνουν  περισσότεροι, αν είναι δυνατόν όλοι, προκειμένου να υπάρξει ελάφρυνση  για όλες τις επιχειρήσεις και  τους εργαζόμενους. Επισημαίνεται ότι σήμερα η εισφοροδιαφυγή φθάνει το 30% περίπου επί των εσόδων των Ταμείων και οι απώλειες του συστήματος συνολικά ξεπερνά σε ετήσια βάση τα 9 δις ευρώ.

2. Ηλεκτρονική διασύνδεση του Σ.ΕΠ.Ε.  και συνεργασία με όλους τους όμορους οργανισμούς (Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ.) αλλά και τους άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς

Το Σ.ΕΠ.Ε. θα συνδέεται ηλεκτρονικά με ΙΚΑ, ΟΑΕΔ και θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία των άλλων ελεγκτικών μηχανισμών.

3. Σύσταση και λειτουργία κέντρου  επιχειρήσεων που  υποδέχεται και αξιολογεί τις καταγγελίες και ομάδα ετοιμότητας που παρεμβαίνει άμεσα για τον έλεγχο. Λειτουργία σε 24ωρη βάση.

Η ομάδα ετοιμότητας θα εξετάζει άμεσα τις  καταγγελίες. Πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής  στην Αττική και επέκταση σταδιακά στην υπόλοιπη Ελλάδα.

4. Συνεχής μετακίνηση των επιθεωρητών για το ελεγκτικό τους έργο σε όλη την περιφέρεια.

Αντιμετωπίζουμε έτσι τα προβλήματα που προκύπτουν  από την εντοπιότητα κυρίως στην περιφέρεια. Διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα  στον έλεγχο

5. Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Σ.ΕΠ.Ε. έτσι ώστε να επιλύονται εξωδικαστικά εργατικές και συλλογικές διαφορές.

Στόχος είναι  να βρίσκει όσο το δυνατό περισσότερο ο εργαζόμενος το δίκιο του μέσα από τις συμφιλιωτικές διαδικασίες χωρίς να χρειάζεται να προσφεύγει στα δικαστήρια

6. Συμβουλευτική συμβολή του Σ.ΕΠ.Ε. στην υπογραφή κλαδικών και επιχειρησιακών συμβάσεων.

Μετά και  το νέο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί  για τις επιχειρησιακές συμβάσεις  το Σ.ΕΠ.Ε. επιβάλλεται να συνδράμει συμβουλευτικά εργαζόμενους και επιχειρήσεις στην σωστή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου.

7. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου  από το Σ.ΕΠ.Ε. μέσα από οργανωμένο δίκτυο και έκδοση οδηγιών  για την εφαρμογή της ισχύουσας  νομοθεσίας, την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας  στους χώρους εργασίας καθώς και την  πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

8. Αυστηροποίηση αλλά και αντικειμενικοποίηση  των προστίμων  και των διοικητικών  κυρώσεων που φθάνουν  μέχρι και την  οριστική διακοπή  της λειτουργίας  της επιχείρησης, όταν διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

9. Θεσμοθέτηση της υποχρέωσης του  ΣΕΠΕ να επιβάλλει  πρόστιμα και κυρώσεις για την αδήλωτη  και ανασφάλιστη  εργασία (μέχρι τώρα την αρμοδιότητα  την είχε κυρίως το ΙΚΑ).

10. Σαφής καθορισμός, σε ετήσια βάση, των στόχων και αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Προβλέπεται η σύνταξη ειδικής έκθεσης  πεπραγμένων αλλά και του ετήσιου  προγραμματισμού που κατατίθεται  στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.