Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοινώθηκαν οι νέες περιοχές που εντάσονται στο σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Αξίας των Ακινήτων

29 Δεκέμβριου 2010 Σχόλια

Ανακοίνωση σχετικά με την επέκταση του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Αξίας των Ακινήτων με την ένταξη νέων περιοχών εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού που βρίσκονται σε 25 νομούς της χώρας.

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Κουσελά, γίνεται η επέκταση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων που λειτουργεί στη χώρα μας από το 1985. Ωστόσο, μέχρι σήμερα μόνο δύο νομοί (Γρεβενών και Καστοριάς) καλύπτονται στο σύνολό τους από το σύστημα.

Η ένταξη αποδείχθηκε μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί τον συντονισμό μεγάλου αριθμού συναρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και υποδομών.

Σήμερα με την ένταξη στο σύστημα νέων περιοχών καλύπτονται στο σύνολό τους ακόμα 23 νομοί της χώρας. Επίσης, εντάσσονται περιοχές και οικισμοί των νομών Κυκλάδων και Χαλκιδικής. Η ένταξη αφορά σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμού, για τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης (τιμών ζώνης), και συντελεστών αυξομείωσης τους, βάσει εισηγήσεων των αρμόδιων επιτροπών του αρθρ. 41 του ν.1249/82 συγκριτικών στοιχείων των αρμόδιων ΔΟΥ, δεδομένων της κτηματαγοράς, με γνώμονα την εξομάλυνση των τιμών πανελλαδικά, για δικαιότερη κλιμάκωσή τους από περιοχή σε περιοχή.

Τυχόν διαφορές τιμών μεταξύ των ήδη υφιστάμενων και των νέων, που προσδιορίζονται βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών, θα αφορούν οικισμούς ή ζώνες πόλεων με χαμηλότερες τιμές της αντικειμενικής αξίας, λόγω της μη αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών από την 1/3/2007 και μετά.

Το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξιών ακινήτων αποτέλεσε και αποτελεί μια θεσμική τομή μείζονος σημασίας, που παρέχει αντικειμενική και τεκμηριωμένη βάση προσδιορισμού των φορολογικών υποχρεώσεων στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, ακίνητης περιουσίας, ΦΠΑ ακινήτων, εισοδήματος, ΕΤΑΚ.

Με την ένταξη μιας περιοχής στο σύστημα, παρέχεται η δυνατότητα η φορολογητέα αξία να είναι εκ των προτέρων γνωστή, ώστε να γίνεται σωστός προγραμματισμός και προϋπολογισµός του κόστους από τους συναλλασσόμενους στην αγορά ακινήτων.

Οι αξίες των ακινήτων προσδιορίζονται µε αντικειµενικά και επιστηµονικά κριτήρια, για ενιαία πανελλαδική αντιµετώπιση ακινήτων αντίστοιχης αξίας. Αυτό συμβάλλει στην εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ φορολογουµένων και φορολογικών αρχών, στην αποφυγή αµφισβητήσεων και αντιδικιών, στη διαφάνεια των συναλλαγών και στην ταχύτερη είσπραξη των οφειλόµενων φόρων. Επίσης, συμβάλλει στη δικαιότερη κατανομή του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

Επιπροσθέτως, συμβάλλει στη μείωση, ακόμα και στην εξάλειψη των υποθέσεων που οδηγούνται ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, στην ολοκλήρωση των υποθέσεων σε σύντοµο χρόνο, συνεπώς και στην αποσυµφόρηση των τµηµάτων κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ, όπου μέχρι σήμερα οι υποθέσεις ακινήτων ελέγχονταν συνήθως στο χρόνο της παραγραφής, δηλαδή μετά από πέντε ή και περισσότερα χρόνια.

Με τις νέες εντάξεις, 25 νομοί θα καλύπτονται πλέον στο σύνολό τους από το σύστημα προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων.

Το πρόγραμμα ένταξης είναι σε εξέλιξη, η δε ολοκλήρωσή του, για την πλήρη κάλυψη όλων των νομών της χώρας, αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Οικονομικών.

Σχετικοί Πίνακες
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης