Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοίνωση σχετικά με την δημοσιοποίηση οικονομικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : [email protected]

   
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010


Ανακοίνωση σχετικά με την δημοσιοποίηση οικονομικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ):

   
Η Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας που αφορά στην δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, προχωρά στην πλήρη καταγραφή και τακτική και έγκυρη δημοσιοποίηση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων των Δημοσίων Επιχειρήσεων.

Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των εξαμηνιαίων στοιχείων, προβαίνει στην ανάρτηση των εννιαμηνιαίων ισολογισμών και καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης των 48 από τις 52 ΔΕΚΟ που εποπτεύει η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των στοιχείων για την απασχόληση και το κόστος μισθοδοσίας που αφορούν στις 52 ΔΕΚΟ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συνολική μισθοδοσία των 52 ΔΕΚΟ για το εννιάμηνο 2010 ανήλθε σε 812,3 εκατ. ευρώ έναντι 955,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Το ποσό εξοικονόμησης ανέρχεται σε 143,4 εκατ. ευρώ, ποσοστό 15%. Με βάση την πιθανή εκτέλεση για το σύνολο της χρήσης του 2010 το ποσό εξοικονόμησης υπολογίζεται 220 εκατ. ευρώ περίπου σε σύγκριση με το 2009, ως αποτέλεσμα της εισοδηματικής πολιτικής του έτους 2010 που εφαρμόζεται και στις ΔΕΚΟ. Στην εκτίμηση για τις συνολικές δαπάνες μισθοδοσίας του 2010 λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις των νόμων 3833/2010 και 3845/2010.

Ειδικότερα, στον συνημμένο πίνακα παρουσιάζεται το κόστος μισθοδοσίας των 52 Δημοσίων Επιχειρήσεων για το πρώτο εννιάμηνο του 2010 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννιάμηνο της προηγούμενης περιόδου. Αναλυτικά στον πίνακα μισθοδοσίας έχουν καταγραφεί η συνολική μισθοδοσία, ο αριθμός των απασχολουμένων μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2010, η μισθοδοσία χωρίς τις εργοδοτικές εισφορές και λοιπές παροχές, η μέση απασχόληση εννιαμήνου καθώς και η δαπάνη μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο για το πρώτο εννιάμηνο του έτους.


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης