Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα απογραφή στο Δημόσιο. Σαρωτικές μετατάξεις υπαλλήλων.

28 Δεκέμβριου 2010 Σχόλια
  • Πλήρης καταγραφή του προσωπικού και των αναγκών που έχει κάθε υπηρεσία
Σαρωτικές μετατάξεις στο δημόσιο τομέα με στόχο τον εξορθολογισμό του προσωπικού, σχεδιάζει το υπουργείο Εσωτερικών. Βάσει εγκυκλίου που χθες εστάλη προς όλα τα υπουργεία και τους οργανισμούς, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και οι ανεξάρτητες αρχές οφείλουν μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου να προχωρήσουν σε πλήρη καταγραφή προσωπικού και αναγκών.

Συγκεκριμένα με ευθύνη των γενικών γραμματεών όλων των υπουργείων, οι παραπάνω υπηρεσίες και φορείς θα πρέπει να ενημερώσουν ηλεκτρονικά το υπουργείο Εσωτερικών για την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών τους, δηλαδή να προβούν σε καταγραφή των κλάδων και των ειδικοτήτων που παρουσιάζουν ελλείψεις σε προσωπικό καθώς και των κλάδων και των ειδικοτήτων που απασχολούν προσωπικό το οποίο δεν αξιοποιείται επαρκώς.

Eξαίρεση
Από την απογραφή του προσωπικού εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί και το νοσηλευτικό προσωπικό, για τους οποίους η εντολή για τη σχετική διαδικασία θα δοθεί με ξεχωριστές εγκυκλίους που θα εκδοθούν σύντομα από τα αρμόδια υπουργεία. Η πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το υπουργείο Εσωτερικών αποσκοπεί στη βέλτιστη αξιοποίηση του πολιτικού προσωπικού της δημόσιας διοίκησης με βάση τα προσόντα του, λαμβάνοντας υπόψη και την αδυναμία προσλήψεων λόγω της κρίσιμης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα. Απώτερος στόχος η άρτια στελέχωση και η αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και κατά συνέπεια η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Κατανομή
Οπως τονίζεται, άλλωστε, στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου «στις δημόσιες υπηρεσίες παρατηρείται, σε ευρεία έκταση, το φαινόμενο της μη ορθολογικής κατανομής του προσωπικού. Συγκεκριμένα, αφενός σε ορισμένες επιτελικές υπηρεσίες απασχολείται υπερβολικά μεγάλος αριθμός υπαλλήλων χωρίς αυξημένα τυπικά προσόντα που είναι, όμως, απαραίτητα αφού οι αρμοδιότητες των επιτελικών υπηρεσιών απαιτούν για την άσκησή τους εξειδικευμένο προσωπικό και αφετέρου σε μη επιτελικές υπηρεσίες παρατηρείται έλλειψη του προσωπικού που είναι αναγκαίο για την καθημερινή διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών».


«Καλλικράτης»
Οταν ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής του προσωπικού στους διάφορους δημόσιους οργανισμούς, η κυβέρνηση θα μπορέσει να προχωρήσει σε έναν «Καλλικράτη» και στο κράτος, λαμβάνοντας αποφάσεις για το ποια τμήματα και υπηρεσίες πρέπει να διατηρηθούν καθώς το φαινόμενο των «νεκρών» τμημάτων -που είτε δεν διαθέτουν αντικείμενο, είτε δεν έχουν καθόλου υπαλλήλους, παρά μόνο προϊσταμένους- αποτελεί ένα απο τα μεγάλυτερα αναχώματα στην εύρυθμη λειτουργία της κρατικής μηχανής. Εχοντας, πλέον, πλήρη εικόνα για υπηρεσίες και προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, θα ακολουθήσει ανακατανομή των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι θα κληθούν τους επόμενους μήνες να υποβάλουν αιτήσεις προς μετάταξη όπου υπάρχουν ανάγκες.

Τι προβλέπει ο «Καλλικράτης» στο Δημόσιο
Καταγραφή του προσωπικού, των προσόντων που διαθέτουν και των ειδικοτήτων και αρμοδιοτήτων που έχουν


Απογραφή των θέσεων σε κάθε τμήμα ώστε να διαπιστωθεί ποια έχουν ανάγκες και ποια είναι «νεκρά», δηλαδή δεν έχουν αντικείμενο

Ορθολογική ανακατανομή των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις για μετάταξη

Αρχή θα είναι να μην επηρεαστεί η οικογενειακή ζωή των υπαλλήλων και η μετακίνησή τους να γίνεται εντός του νομού που διαμένουν
Ενιαίο μισθολόγιο εντός του 2011
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης