Παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

Οικονομικές Ειδήσεις

28 Δεκέμβριος 2010
Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της δυνατότητας υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ: Taxheaven.gr

Παράταση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της δυνατότητας υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ:

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι η δυνατότητα υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με ημερομηνία λήξης 26-12-2010 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet παρατείνεται μέχρι τις 29-12-2010, λόγω προβλημάτων που αντιμετώπισαν ορισμένες επιχειρήσεις.

Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στις ΔΟΥ, καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού.