Αποτελέσματα live αναζήτησης

H αγορά πετρελαίου θέρμανσης έως 20 λίτρα δεν απαιτεί αναγραφή του ΑΦΜ στην απόδειξη

12 Ιανουάριος 2006
  • Η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνης θέρμανσης), ποσότητας έως 20 λίτρων, δεν θα απαιτεί την αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του αγοραστή στην απόδειξη αγοράς....

Η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνης θέρμανσης), ποσότητας έως 20 λίτρων, δεν θα απαιτεί την αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του αγοραστή στην απόδειξη αγοράς.


Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Αντώνη Μπέζα προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία και να διευκολυνθούν οι καταναλωτές που προμηθεύονται μικρές ποσότητες πετρελαίου.

Στην απόφαση απλοποιούνται ακόμα οι διαδικασίες σε ό,τι αφορά τις συγκεντρωτικές καταστάσεις που πρέπει να υποβάλουν οι πρατηριούχοι στην Εφορία με τα τιμολόγια πώλησης πετρελαίου θέρμανσης.

Προβλέπεται συγκεκριμένα ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις θα υποβάλλονται από τους πρατηριούχους ανά εξάμηνο και όχι ανά τρίμηνο, όπως προέβλεπε η προηγούμενη απόφαση, και ότι σε αυτές θα αναγράφεται μόνο το συνολικό ποσό του πετρελαίου θέρμανσης που διέθεσαν, καθώς και ο αριθμός των τιμολογίων πώλησης.

 
Πηγή in.gr

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης