Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Επέβαλε πρόστιμα και διαγραφές

24 Δεκέμβριου 2010
  • Πρόστιμα συνολικού ύψους 787.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες κατά τη συνεδρίασή του την Πέμπτη.
Παράλληλα, η Επιτροπή ενέκρινε τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της Vivartia, σε συνέχεια σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

Συγκεκριμένα η επιτροπή επέβαλε:

Πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ στην εταιρία «Μυτιληναίος ΑΕ» διότι δεν ενημέρωσε εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τις προνομιακές πληροφορίες σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη συνεργασία με την εταιρία Endesa και τη συνακόλουθη τροποποίηση των επιχειρηματικών της σχεδίων σχετικά με τη Δέλτα Project, παρόλο που οι πληροφορίες αυτές διέρρευσαν στον τύπο.
Πρόστιμο 200.000 στον Ευάγγελο Μυτιληναίo, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και από 20.000 ευρώ στα λοιπά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου επειδή μέσω των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου διέδωσαν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω.
Πρόστιμο 250.000 ευρώ στην εταιρία διότι δεν προέβη σε άμεση επιβεβαίωση των πληροφοριών που περιλαμβάνονταν σε δημοσιεύματα εφημερίδων τον Φεβρουάριο και Μάρτιο 2007, αναφορικά με τη σκοπούμενη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας «Αλουμίνιον της Ελλάδος» κατά παράβαση απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Πρόστιμο από 50.000 ευρώ στις εταιρίες Infoquest και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και  25.000 στην εταιρία ΕΥΑΘ ΑΕ διότι δεν προέβησαν έγκαιρα σε δημοσιοποίηση της προνομιακής πληροφορίας σχετικά με σημαντικές μεταβολές των ήδη δημοσιοποιημένων προβλέψεών τους για τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2007, κατά παράβαση της νομοθεσίας.
Πρόστιμο 15.000 ευρώ στην εταιρία Grimaldi Compagnia dia Navigazione διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα σημαντική μεταβολή συμμετοχής της επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ κατά παράβαση της νομοθεσίας.
Πρόστιμο 15.000 ευρώ στην κα Αλεξάνδρα Παπαναστασίου διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα σημαντική μεταβολή συμμετοχής της επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας Informer κατά παράβαση της νομοθεσίας.
Πρόστιμο 7.500 ευρώ στην κα Αλίκη Mπενρουμπή διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα σημαντική μεταβολή συμμετοχής της επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «Χ. Μπενρουμπή και ΥΙΟΣ AE» κατά παράβαση της νομοθεσίας.
Πρόστιμο 4.500 ευρώ στον κ. Ιωάννη Μαθιό διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα σημαντική μεταβολή συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου, της εταιρίας «Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ» κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:


Ανέστειλε την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την 24η Δεκεμβρίου 2010, δεδομένου ότι δεν θα λειτουργήσει το Χρηματιστήριο Αθηνών και ορισμένα από τα βασικά αλλοδαπά χρηματιστήρια.
Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» για τη δημόσια προσφορά μετοχών της με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών στo Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ» για την εισαγωγή στo Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών της που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος.
Ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ».
Ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας των AEEΔ «ΕΤΑΛ ΦΡΟΝΤΙΔΑ EURASCO» με έδρα την Αθήνα και της «ΝΟΥΣ» με έδρα την Τρίπολη μετά από αίτημα των γενικών συνελεύσεων των μετόχων τους .

Πηγή Το Βήμα


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης