Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το Διαδίκτυο στην υπηρεσία πολιτών και επιχειρήσεων

22 Δεκέμβριος 2010
Το Διαδίκτυο στην υπηρεσία πολιτών και επιχειρήσεων

Πενταετές σχέδιο για την προώθηση των διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών για εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος των πολιτών και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Παρόλο που η ανάπτυξη του Διαδικτύου έχει περιορίσει τη γραφειοκρατία, πολλές δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του. Το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  στοχεύει να αυξήσει τον αριθμό των διοικητικών διατυπώσεων και γραφειοκρατικών δραστηριοτήτων που μπορούν να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά. Σκοπός του σχεδίου είναι να μειωθούν η γραφειοκρατία και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες αρχές, ώστε αυτές να μπορούν να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες χωρίς επιπλέον κόστος.

Ειδικότερα, το σχέδιο επιδιώκει να αυξήσει έως το 2015 το ποσοστό χρήσης διαδικτυακών διοικητικών υπηρεσιών στο 50% για τους πολίτες και στο 80% για τις επιχειρήσεις.

Οι χώρες της ΕΕ θα συνεργαστούν τόσο μεταξύ τους όσο και με την Επιτροπή για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απ΄άκρου εις άκρον της Ένωσης. Συγκεκριμένα, θα λάβουν από κοινού μέτρα αντιμετώπισης των πρόσθετων επιβαρύνσεων που υφίστανται οι πολίτες και οι επιχειρηματίες που ζουν ή δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, οι οποίες αποτελούν εμπόδιο για την οικονομική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Πολίτες

Στο μέλλον θα μπορεί να δηλώνει κανείς μια γέννηση ή να πληρώνει φόρους εύκολα από το σπίτι του. Τα άτομα που δεν διαθέτουν σύνδεση με το Διαδίκτυο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω της τηλεόρασης, του τηλεφώνου ή μιας κινητής συσκευής.

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα εξυπηρετούν επίσης όσους επιθυμούν να ταξιδεύουν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Για παράδειγμα, μία από τις προτεραιότητες του σχεδίου είναι η παροχή στους σπουδαστές της δυνατότητας να εγγράφονται ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της ΕΕ. Κάνοντας εξίσου εύκολες τις σπουδές στο εξωτερικό όπως και στη χώρα τους, οι φοιτητές θα ενθαρρύνονται να επιλέγουν ξένα πανεπιστήμια. Σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα υλοποιείται ήδη με τη συμμετοχή πέντε χωρών της ΕΕ.

Οι πολίτες θα μπορούν επίσης να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία χάραξης πολιτικών μέσω διαδικτυακών συζητήσεων και διαβουλεύσεων.

Επιχειρήσεις

Οι επιχειρηματίες θα εξοικονομούν χρόνο και χρήμα διεκπεραιώνοντας πολλά από τα διοικητικά τους καθήκοντα, όπως η καταχώριση εταιρειών, από το γραφείο τους. Χάρη στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, θα είναι ευκολότερο για τους επιχειρηματίες και τις διάφορες εταιρείες να εγκαθίστανται ή να επεκτείνονται σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη πρόκειται τώρα να σχεδιάσουν μια σειρά διασυνοριακών διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών οι οποίες θα αρχίσουν να λειτουργούν σταδιακά το διάστημα 2012-2015. Η Επιτροπή θα εξετάσει παράλληλα πώς θα μπορούσαν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες να μειώσουν το "οικολογικό αποτύπωμα" των δημοσίων αρχών.
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης