Διαρκείς Έλεγχοι στην Αγορά από τα Συνεργεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Πρόστιμα πάνω 1,9 εκ. €

Οικονομικές Ειδήσεις

22 Δεκέμβριος 2010
Taxheaven.gr

Διαρκείς Έλεγχοι στην Αγορά από τα Συνεργεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Πρόστιμα πάνω 1,9 εκ. €


Διαρκείς έλεγχοι στην αγορά –Πρόστιμα πάνω από 1,9 εκατομμύρια ευρώ.


Πρόστιμα πάνω από 1.900.000 ευρώ επεβλήθησαν σε επιχειρήσεις, κατά το χρονικό διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου 2010 έως και τις 16 Δεκεμβρίου 2010, μετά από ελέγχους από τα μικτά κλιμάκια του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και των αρμοδίων υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δημοτικές Αστυνομίες, την Ελληνική Αστυνομία και το ΣΔΟΕ .


Κατά το χρονικό διάστημα αυτό λειτούργησαν 258 συνεργεία ελέγχου και ελέχθησαν 895 επιχειρήσεις.


Ειδικότερα:

· Από τα συνεργεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας διαπιστώθηκαν 316 παραβάσεις, και επεβλήθησαν συνολικά 290 διοικητικά πρόστιμα ύψους 869.600 € και ασκήθηκαν 46 ποινικές διώξεις.

· 49 πρόστιμα του Ν.3668/08 επεβλήθησαν από τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου και αφορούν επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης, ύψους 115.000 ευρώ, ενώ για το υπερβάλλον διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη διαβιβάστηκαν τα σχετικά έγγραφα στις αρμόδιες Νομαρχίες και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 150.000 ευρώ.

· 104 πρόστιμα του Ν.2323/95 αφορούν τις Λαϊκές Αγορές, ύψους 32.600 ευρώ, εκ των οποίων τα 74, ύψους 32.600 ευρώ επιβλήθηκαν από τα ελεγκτικά όργανα του υπουργείου ενώ για τα 30 που αφορούν υπέρβαση ποσοστού κέρδους διαβιβάστηκαν τα σχετικά έγγραφα στον ΟΛΑΑΠ για την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων (περί τα 30.000 ευρώ)

· 16 πρόστιμα της Αγορανομικής Διάταξης 7/09, άρθρο 82, αφορούν πρατήρια υγρών καυσίμων, ύψους 62.000 ευρώ.

· 20 πρόστιμα σε επιχειρήσεις κατ’ εφαρμογή της απόφασης Α2-3334/21-5-08 (κοστολόγια-τιμοκατάλογοι), ύψους 659.000 ευρώ.

· 1 πρόστιμο του Ν.3784/09, άρθρο 35 αφορά σε επιχείρηση κρεάτων εκτός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ύψους 1.000 ευρώ.· Μετά από έφοδο του ΣΔΟΕ σε 15 επιχειρήσεις γύρω από την Κεντρική Αγορά Αθηνών διαπιστώθηκαν 25 παραβάσεις και πρόκειται να επιβληθούν τα προβλεπόμενα Διοικητικά πρόστιμα. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι έλεγχοι γύρω από τις Κεντρικές Αγορές Αθηνών και της Θεσσαλονίκης για την πάταξη του παραεμπορίου οπωροκηπευτικών ζητήθηκαν με επιστολή του Υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Ντίνου Ρόβλια προς την Ελληνική Αστυνομία, το ΣΔΟΕ και τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.


Με εντολή του Υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Ντίνου Ρόβλια καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, κλιμάκια ελεγκτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου θα συνεχίζουν να διενεργούν εντατικούς ελέγχους σε όλη την αγορά. Όπως είναι γνωστό, πενταπλασιάστηκαν τα συνεργεία ελέγχου.


Σκοπός των ελέγχων είναι η προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας και παραπλάνησης ενόψει των Χριστουγέννων.


Τα συνεργεία έλεγχου του ΥΠΑΑΝ σε καθημερινή βάση εποπτεύουν την Κεντρική Αγορά Αθηνών, τις λαϊκές αγορές, τα super markets, τα εμπορικά καταστήματα, τα πολυκαταστήματα και τις περιφερειακές αγορές Αθηνών και Πειραιώς.


Επίσης τα μικτά συνεργεία του ΥΠΑΑΝ, της Δημοτικής Αστυνομίας, του ΣΔΟΕ, και της Ελληνικής Αστυνομίας καθημερινά χτενίζουν το Κέντρο της Αθήνας για τον έλεγχο του παραεμπορίου.

Παρατίθεται πίνακας στον οποίο φαίνονται οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν ανά κατηγορία επιχείρησης.

Αριθμός Κλιμακίων

258

Σύνολο Ελεγ/νων Επιχ/σεων

895

Λαϊκές

185

Κεντρικές Αγορές

40

Βαρβάκειος Αγορά

52

Πρατήρια Καυσίμων

155

Κυλικεία και Κυλικεία Πλοίων

60

Πολυκαταστήματα- S/M

73

Εμπορικά Καταστήματα

217

Χώροι Εστιάσεως και Αναψυχής

19

Συνεργεία Αυτοκινήτων

5

Εκπαιδευτήρια

23

Κυλικεία- Kεντρικές αποθήκες S/Μ

4

Κυλικεία Νοσοκομείων

5

Επιχειρήσεις Κρέατος εκτός ΟΚΑΑ

8

Συσκευαστήρια Ηλεία-Αχαΐα

10

Περιοχή Θήβας

6

Διαγνωστικά Κέντρα

16

Καταστήματα Χονδρικής-Λιανικής

9

Υπαίθριο Εμπόριο

1

Λοιπές επιχειρήσεις

16

Καταγγελίες

7

Σύνολο Διαπιστωθεισών Παραβάσεων

336Κυρώσεις


Διοικητικά Πρόστιμα

290

Ποινικές Διώξεις

46