Αποτελέσματα live αναζήτησης

1.581.678,830 ευρώ έσοδα, έχει αποφέρει μέχρι τώρα η περαίωση

20 Δεκέμβριος 2010
Ανακοίνωση σχετικά με την πορεία της ρύθμισης για εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών

Η ρύθμιση για εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών (περαίωση) των ανέλεγκτων υποθέσεων έχει τύχει μεγάλης αποδοχής από μέρους των φορολογουμένων, καθώς στον ενάμιση μήνα που εφαρμόζεται έχουν ενταχθεί 461.850 φυσικά και νομικά πρόσωπα και το συνολικό ποσό που έχει βεβαιωθεί κατόπιν της αποδοχής ανέρχεται μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου σε 1.581.678.830 ευρώ και από αυτά έχουν ήδη καταβληθεί 769.149.480 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε δόσεις, όπως προβλέπει ο νόμος.

Το ενδιαφέρον των φορολογουμένων συνεχίζεται αμείωτο και υπενθυμίζουμε ότι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και να αποδεχτούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα, όσοι δεν έχουν μέχρι τώρα κλείσει τις υποθέσεις τους, μέχρι την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης