Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι εφορίες το 2009 διέγραψαν βεβαιωμένα έσοδα ύψους 731,9 εκατ.

17 Δεκέμβριου 2010
Βεβαιωμένα έσοδα ύψους 731,9 εκατ. ευρώ διέγραψαν οι εφορίες το 2009, όπως προκύπτει από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον απολογισμό και τους ισολογισμούς του Δημοσίου.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ενώ οι εφορίες είχαν βεβαιώσει έσοδα 90 δισ. ευρώ το 2009 εισπράχθηκαν τελικά 50,5 δισ. και μετά την αφαίρεση των φόρων τα τελικά ποσά διαμορφώθηκαν σε 33,5 δισ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 56,78%. Η απόκλιση αυτή, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, αφορά κυρίως τους άμεσους και έμμεσους φόρους, για τους οποίους το ποσοστό είσπραξης ανήλθε σε 63,87%, καθώς και τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα, για τα οποία το ποσοστό είσπραξης ήταν 21,93%, ανέρχεται δηλαδή μόλις στο 1/5 αυτών που βεβαιώθηκαν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση, η απόκλιση οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μειωμένες εισπράξεις έναντι του οικονομικού έτους 2008 των υπόλοιπων εσόδων ΠΟΕ που πρέπει να εισπραχθούν, στα παράβολα, στα χρηματικά υπόλοιπα περιουσίας των ειδικών λογαριασμών και ειδικών Tαμείων, στους τόκους από κεφάλαια του Δημοσίου στις εμπορικές τράπεζες, δικαιώματα στις εισπράξεις των άμισθων και έμμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και στα κέρδη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Oσον αφορά το σκέλος των δαπανών, διαπιστώνεται σημαντική υπέρβαση από τους στόχους του 2009, που οφείλεται σε δαπάνες που είτε δεν είχαν προβλεφθεί καθόλου στον προϋπολογισμό, είτε πραγματοποιήθηκαν καθ' υπέρβαση των προβλέψεων. Επρόκειτο κυρίως για πληρωμές τόκων και χρεολυσίων βραχυπρόθεσμου δανεισμού, δαπάνες τακτοποίησης υποχρεώσεων από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και επιχορηγήσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Μέρος των παραπάνω πληρωμών καλύφθηκαν με δημόσιο δανεισμό.
Πηγή: www.express.gr


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης