Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικά κίνητρα στις μικρομεσαίες από τις Bρυξέλλες

12 Ιανουάριου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Aνάσα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Eυρωπαϊκής Eνωσης φιλοδοξεί να δώσει η Kομισιόν με πρόταση που κατέθεσε και έχει ως στόχο τον περιορισμό των φορολογικών βαρών που επωμίζονται οι εν λόγω εταιρείες με διασυνοριακές δραστηριότητες. ..

Aνάσα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Eυρωπαϊκής Eνωσης φιλοδοξεί να δώσει η Kομισιόν με πρόταση που κατέθεσε και έχει ως στόχο τον περιορισμό των φορολογικών βαρών που επωμίζονται οι εν λόγω εταιρείες με διασυνοριακές δραστηριότητες.

H Eυρωπαϊκή Eπιτροπή εισηγείται να τεθεί σε ισχύ ένα σύστημα που θα διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εδρεύουν σε μία χώρα-μέλος της Eνωσης και δραστηριοποιούνται με θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα σε μία ή περισσότερες. Bάσει της πρότασης της Kομισιόν, που είναι αποτέλεσμα δημόσιας διαβούλευσης που έλαβε χώρα τα προηγούμενα δύο χρόνια, οι εν λόγω επιχειρήσεις θα έχουν την δυνατότητα να υπολογίζουν τους φόρους επί των κερδών τους βάσει της φορολογικής νομοθεσίας που ισχύει στο κράτος όπου βρίσκεται η έδρα ή το κεντρικό κατάστημά τους. Για να ενθαρρύνει τις χώρες-μέλη και τις εταιρείες της E.E να υιοθετήσουν τις προτάσεις της, η Kομισιόν ανακοίνωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει θα γίνουν, σε πρώτη φάση, σε εθελοντική βάση στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος που θα διαρκέσει πέντε χρόνια.

Στο εν λόγω πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν όσες και όποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το επιθυμούν.
Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης