Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ελεγκτικών Υπηρεσιών - ELENXIS

Οικονομικές Ειδήσεις

13 Δεκέμβριος 2010
Taxheaven.gr

Υπ. Οικονομικών-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ELENXIS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : [email protected]

   
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2010

   
Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS:

   

    Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ελεγκτικών Υπηρεσιών - ELENXIS - από συνεργείο ελεγκτών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) από την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου. Οι ελεγκτές του Σ.Δ.Ο.Ε. εξοπλισμένοι με φορητούς υπολογιστές (laptop), οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας και φορητούς εκτυπωτές επισκέφτηκαν τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις και διενήργησαν τον έλεγχο με την χρήση του νέου συστήματος.

    Τα πρώτα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά ως προς την αυτοματοποίηση και ακρίβεια της ελεγκτικής διαδικασίας, ως προς τα ευρήματα και ως προς τη φιλικότητα και ευχρηστία του Συστήματος. Εξαιρετικά σημαντική θεωρείται η θετική αντίδραση των ελεγχόμενων στον νέο τρόπο ελέγχου.

    Κύριος στόχος του συστήματος ELENXIS είναι η επιτάχυνση του ελεγκτικού έργου, η αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των ελέγχων, με απώτερο σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση των σχέσεων εμπιστοσύνης πολίτη - κράτους. Το ELENXIS υποστηρίζει το σύνολο του ελεγκτικού έργου, από την αρχική στόχευση υποθέσεων ελέγχου, ως και την υποστήριξη του ελεγκτή κατά τη διενέργεια του ελέγχου στην επιχείρηση και αναβαθμίζει ριζικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Το σύστημα συγκεντρώνει τις πληροφορίες και τα δεδομένα από τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, που υποστηρίζει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και τα δεδομένα άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και τα επεξεργάζεται με σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης κινδύνου, προκειμένου να αναδεικνύονται και διεκπεραιώνονται στοχευμένες υποθέσεις ελέγχου.

    Η πιλοτική λειτουργία του συστήματος ELENXIS συνεχίζεται με την εμπλοκή νέων συνεργείων του Σ.Δ.Ο.Ε. και με επιλογή νέων στοχευμένων υποθέσεων ελέγχου. Παράλληλα με το Σ.Δ.Ο.Ε. έχει ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία του ELENXIS και για τις Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών με την επιλογή στοχευμένων υποθέσεων ελέγχου από τρεις μεγάλες Δ.Ο.Υ. της επικράτειας. Θα ακολουθήσει η λειτουργία του στις Τελωνειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες και στην Οικονομική Επιθεώρηση.

    Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ELENXIS υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με δικαιούχο την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε..