Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επετειακή εκδήλωση - «13 χρόνια ΓΕΜΗ και Υπηρεσία Μίας Στάσης: Προκλήσεις και προοπτικές για το μέλλον»

Επετειακή εκδήλωση - «13 χρόνια ΓΕΜΗ και Υπηρεσία Μίας Στάσης: Προκλήσεις και προοπτικές για το μέλλον»
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά

ΑΘΗΝΑ, 9-5-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

«13 χρόνια Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσία Μίας Στάσης:
Προκλήσεις και Προοπτικές για το Μέλλον»


Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, διοργανώνει την Τετάρτη 15 Μαΐου στις 10π.μ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, στο Divani Caravel, την επετειακή εκδήλωση για το Γ.Ε.ΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) με αφορμή την συμπλήρωση 13 ετών από την πρώτη σύσταση ελληνικής επιχείρησης, μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης στο Γ.Ε.ΜΗ, πράξη που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Αυτό το γεγονός, αποτέλεσε την απαρχή μιας ευρύτατης και ορατής αλλαγής στο πεδίο της απλοποίησης των διαδικασιών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη Χώρα μας.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και όλη η επιμελητηριακή κοινότητα, έχουν συμβάλλει καθοριστικά, στην θεσμοθέτηση και λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Η άμεση υιοθέτηση των διαδικασιών και η απόλυτη εναρμόνιση με το νομοθετικό πλαίσιο, έφεραν την αναβάθμιση και μετεξέλιξη των Επιμελητηρίων, σε ουσιαστικές και αποτελεσματικές Υπηρεσίες Μίας Στάσης, διαρκούς πληροφόρησης και συμβουλευτικής, προς όλες τις επιχειρήσεις.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, αναδεικνύοντας την σημασία του Γ.Ε.ΜΗ, ως εργαλείο βελτίωσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, στοχεύει, μέσω της εκδήλωσης, να μεταφέρει την εμπειρία του, να επισημάνει τις προκλήσεις και τις προοπτικές για το μέλλον, να προτείνει την περαιτέρω αναβάθμισή του και τους τρόπους περαιτέρω απλοποίησης των διαδικασιών, προς όφελος των επιχειρήσεων, με βάση τον οδηγό που δίνει σήμερα η ίδια η Πολιτεία, μέσω του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Διαλειτουργικότητας.

*(Divani Caravel – Αίθουσα Horizon Hall – 9ος όροφος)Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης