Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία παραποιούσε οικονομικά στοιχεία ύψους 42.032.182,64 ευρώ

13 Δεκέμβριος 2010
Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών παρέπεμψε η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία ώστε να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των μελών του ιοικητικού
Συμβουλίου της, διότι εμφάνιζαν ψευδή εικόνα για την πραγματική οικονομική της κατάσταση και χρηματοοικονομική της θέση, κατά παράβαση της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 42 του Κ.Ν. 2190/20.

Ειδικότερα μετά τον ετήσιο έλεγχο οικονομικής χρήσης 2009 διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία παρουσίαζε ανύπαρκτα περιουσιακά στοιχεία - μετοχών και ομολόγων - στον ισολογισμό της, ύψους 42.032.182,64 ευρώ.
Ήδη το ιοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
(ΕΠ.Ε.Ι.Α) ανέστειλε τις ασφαλιστικές εργασίες της εταιρείας , που αφορούν στο σύνολο της δραστηριότητας της εταιρείας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, ήτοι απαγόρευσε την έκδοση νέων ασφαλιστήριων συμβολαίων, καθώς και την έκδοση πρόσθετων πράξεων επί των ήδη υφιστάμενων συμβολαίων, ενώ δέσμευσε και τα περιουσιακά της στοιχεία. Ακόμη ανακλήθηκαν οι χορηγηθείσες εκθέσεις ελέγχου για τη χρήση 2009 καθώς και για όλες τις προηγούμενες χρήσεις, δεδομένου ότι η έκδοσή τους στηρίχθηκε σε ψευδή δεδομένα.


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης