Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι αλλαγές στο νέο έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ

3 Μάιου 2024 Σχόλια
Οι αλλαγές στο νέο έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά

 

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1058/2024 με το νέο έντυπο ΦΠΑ που θα ισχύει για πράξεις  που πραγματοποιούνται από 1.7.2024 και εφεξής.

Oι αλλαγές σε σχέση με το παλαιό έντυπο είναι οι ακόλουθες:

1. Προστέθηκαν κωδικοί 308 και 338 για εκροές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και πράξεις λήπτη με συντελεστή ΦΠΑ 4%


2. Προστέθηκαν κωδικοί 309 και 339 για εκροές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και πράξεις λήπτη με συντελεστή ΦΠΑ 3% στα νησιά Αιγαίου και από λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά.

Στον συντελεστή ΦΠΑ 4%  (3% για τα νησιά του Αιγαίου και προς τα νησιά αυτά) εντάσσεται:
-
Η παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων για εργασίες που προορίζονται αποκλειστικά για την υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία σε κτίρια δημόσια ή ιδιωτικά ή κτίρια που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον.

3. Προστέθηκαν οι κωδικοί 313, 314, 315
(313 - Πράξεις που δεν συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών ΦΠΑ)
(314 - Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις από υποκείμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης)
(315 - Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών από υποκείμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ)

Στον κωδικό 313 αναγράφεται η αξία των πράξεων που έχουν περιληφθεί στους κωδικούς 301 έως 306, 342, 345, 348, 349 και 310, και δεν συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες διακανονισμού του Φ.Π.Α. των εισροών, όπως ενδεικτικά:
• την αξία πώλησης επενδυτικών αγαθών,
• εργασίες της παραγρ. 3β' του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον είναι παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας,
• οι αυτοπαραδόσεις αγαθών και οι ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών,
• οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών (άρθρο 14 παρ. 2 α') συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών που
καταβλήθηκαν για τις ενδοκοινοτικές λήψεις των υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 α,
• οι μεταφορά αγαθών επιχείρησης σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 Κώδικα Φ.Π.Α.
• την αξία των αγορών σύμφωνα με την ΚΥΑ Π.2869/1987 και την ΠΟΛ.1128/1997,
• η αξία πράξεων που πραγματοποιούνται (εισροές) σύμφωνα με το άρθρο 39α του Κώδικα Φ.Π.Α.
• η αξία των λοιπών πράξεων λήπτη. 

Στον κωδικό 314 καταχωρίζεται η αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ.

Στον κωδικό 315 καταχωρίζεται η αξία των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών του άρθρου 14 παρ.2α του Κώδικα Φ.Π.Α. δηλαδή των λήψεων υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες και όχι κάθε είδους υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ υποκειμένων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη. Στο κωδικό αυτό καταχωρίζεται και η αξία των προκαταβολών που αφορούν σε αυτές τις ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι:
• οι κωδικοί 313, 314 και 315 μειώνουν το κωδικό 311
• ο κωδικός 312 εκφράζει τον συνολικό κύκλο εργασιών της διαχειριστικής περιόδου, για τις ανάγκες του διακανονισμού Φ.Π.Α. και η συμπλήρωση του είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα εάν ο υποκείμενος έχει υποχρέωση διακανονισμού των εκπτώσεων του.4. Διαγράφηκε ο κωδικός 400
Ο κωδικός «400» καταργείται λόγω τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του άρθρου 41, με το άρθρο 47 του ν. 4410/2016 (σχετ. και η εγκύκλιος ΠΟΛ.1201/2016).
 

5. Προστέθηκε ο κωδικός 912 (αξία απαλλασσόμενων πράξεων από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους) 

Στα πληροφοριακά στοιχεία προστέθηκε ο κωδικός 912 «Αξία απαλλασσόμενων πράξεων από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους», καθώς η παροχή των πληροφοριών αυτών είναι αναγκαία προκειμένου για τον ορθό υπολογισμό της βάσης των ιδίων πόρων για σκοπούς ΦΠΑ και την συνεισφορά της Χώρας μας στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και για το σκοπό αυτό κρίνεται σημαντική η ορθή συμπλήρωση του κωδικού αυτού.

Σημειώνεται ότι, ο κωδικός 912 συμπληρώνεται μόνο από τους υποκείμενους στον φόρο που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους, καθώς και εισαγωγές από το εξωτερικό στην περιοχή αυτή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Π.7395/4269/1987, και σε αυτόν καταχωρείται ανά φορολογική περίοδο η αξία των πράξεων αυτών.
 

Το έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ «050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS» όπως ορίστηκε με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1084/23.6.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καταργείται για δηλώσεις που αφορούν πράξεις από 1.7.2024 και εφεξής.


Το νέο έντυπο ΦΠΑ

Κατεβάστε το νέο έντυπο από εδώ

Για την συμπλήρωση του νέου εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1082/2015, ΠΟΛ.1191/2015, ΠΟΛ.1093/2016 και Ε.2185/2020 και Ε.2030/2024
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης