Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τι δήλωσαν τα νομικά πρόσωπα το 2022, οι διαφορές από το 2021 - Το 62,8% των νομικών προσώπων δηλώνει ζημιές ή μηδενικά κέρδη

11 Μάιου 2024 Σχόλια
Τι δήλωσαν τα νομικά πρόσωπα το 2022, οι διαφορές από το 2021 - Το 62,8% των νομικών προσώπων δηλώνει ζημιές ή μηδενικά κέρδη
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

 

Περιεχόμενα

Δηλώσεις νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2022
-
Δηλώσεις νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2022 - Σύγκριση με το έτος 2021
- Πόσες επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιά, πόσες κέρδη και πόσες παρουσίασαν μηδενικό αποτέλεσμα
- Κλιμάκια δηλωθέντων φορολογητέων κερδών
- Κλιμάκια δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων
- Αριθμός επιχειρήσεων ανά νομική μορφή
- Φορολογητέα κέρδη ανά νομική μορφή
- Φόρος που αναλογεί ανά νομική μορφή
 
Στατιστικά (2011-202
2)
- Αριθμός επιχειρήσεων ανά νομική μορφή
- Συνολικός αριθμός νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που υπέβαλαν δηλώσεις από το 2011 έως το 2022
- Φορολογητέα κέρδη νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από το 2011 έως το 202
2
- Συνολικός φόρος που βεβαιώθηκαν από το 2011 έως το 2022
- Ποσά ζημιών που δηλώθηκαν από ζημιογόνες επιχειρήσεις (σ.σ. τελικό φορολογητέο αποτέλεσμα ζημιά) από το 2011 έως το 2022
- Πόσες επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιά πόσες κέρδη και πόσες παρουσίασαν μηδενικό αποτέλεσμα από το 2011 έως το 2022
- Μη εκπιπτόμενες δαπάνες που δηλώθηκαν από το 2011 έως το 2022 (ανά έτος) 
- Προκαταβολή φόρου που δηλώθηκε
από το 2011 έως το 2022 (ανά έτος) 
- Ακαθάριστα έσοδα δηλώθηκαν 
από το 2011 έως το 2022 (ανά έτος) 
 

 
 

Δηλώσεις νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2022 - Σύγκριση με το έτος 2021

✔ Το φορολογικό έτος 2022 τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που υπέβαλαν δηλώσεις έφτασαν τον αριθμό των 333.588 έναντι 311.292 το 2021. Το 2022 δηλώθηκαν 25,16 δις φορολογητέα κέρδη, αυξημένα κατά 7,22 δις σε σχέση με το 2021.

✔ Το 2022 τα νομικά πρόσωπα δήλωσαν 424,86 δις ακαθάριστα έσοδα, αυξημένα κατά 112,31 δις σε σχέση με το 2021. Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες που δηλώθηκαν το 2022 ήταν κατά 2,29 δις αυξημένες  σε σχέση με το 2021 (12,5 δις).
 

  2021 2022 Διαφορά
Αριθμός νομικών προσώπων-οντοτήτων 311.292 333.588 22.296
Φορολογητέα κέρδη 17.946.044.879 25.169.705.999 7.223.661.120
Συνολικός φόρος (κωδ. 700 εντ Ν) 3.926.723.481 5.517.545.314 1.590.821.833
Ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων 312.545.600.632 424.860.435.859 112.314.835.227

Το φορολογικό έτος 2022, το 62,83% των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων δηλώνει ζημιές ή μηδενικό φορολογητέο εισόδημα (209.578 στις 333.588) .

✔ Τα 1.333 νομικά πρόσωπα από το σύνολο των 333.588 (ποσοστό 0,40%) δήλωσαν το 2022 το 56,21% του συνόλου των φορολογητέων κερδών των νομικών προσώπων.
 

2022 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Αριθμός Ν.Π. Ποσοστό ως προς τον αριθμό εταιριών
<0 (ζημιές) 130.756 39,20%
0 (μηδενικά κέρδη) 78.822 23,63%
1-10.000 36.504 10,94%
10.001-90.000 59.528 17,84%
90.001-300.000 18.201 5,46%
300.001-2.100.000 8.444 2,53%
2.100.001-7.500.000 1.016 0,30%
>7.500.001 317 0,10%
       
  Σύνολο 333.588 100,00%

 

2022 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Φορολογητέα κέρδη Ποσοστό ως προς τα φορολογητέα κέρδη
<0 (ζημιές) 0 0,00%
0 (μηδενικά κέρδη) 0 0,00%
1-10.000 142.526.410 0,57%
10.001-90.000 2.127.002.109 8,45%
90.001-300.000 2.913.419.527 11,58%
300.001-2.100.000 5.838.650.356 23,20%
2.100.001-7.500.000 3.726.260.109 14,80%
>7.500.001 10.421.847.488 41,41%
       
  Σύνολο 25.169.705.999 100,00%

 

2022 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ € Ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων Ποσοστό
<0 (ζημιές) 94.678.045.352 22,28%
0 (μηδενικά κέρδη) 9.134.428.094 2,15%
1-10.000 6.694.094.015 1,58%
10.001-90.000 40.085.370.614 9,43%
90.001-300.000 28.488.537.512 6,71%
300.001-2.100.000 82.357.696.310 19,38%
2.100.001-7.500.000 44.034.264.945 10,36%
>7.500.001 119.387.999.016 28,10%
       
  Σύνολο 424.860.435.859 100,00%

 

Φορολογητέα κέρδη 2022 ανά νομική μορφή

 

    Αριθμός Ν.Π. Φορολογητέα κέρδη Φόρος που βεβαιώθηκε
ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ 2022 124.304 19.795.715.669 5.261.713.385
Προσωπικές 2022 119.954 3.619.726.929 977.383.416
Μη κερδοσκοπικές 2022 56.782 379.458.627 80.519.514
Λοιπές 2022 32.548 1.374.804.774 325.958.337
         
    333.588 25.169.705.999 6.645.574.652

 

 Στατιστικά  -  Αριθμός επιχειρήσεων ανά νομική μορφή

 

  AE-ΕΠΕ-ΙΚΕ
2022 124.304
2021 111.975
2020 102.476
2019 91.509
2018 93.922
2017 84.452
2016 82.061
2015 81.071
2014 73.759
2013 70.479
2012 68.026
2011 72.189

 

 

  Προσωπικές
2022 119954
2021 111.000
2020 105.660
2019 101.437
2018 98.688
2017 96.875
2016 101.311
2015 124.437
2014 128.709
2013 127.581
2012 135.417
2011 141.234

 

 

- Συνολικός αριθμός νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που υπέβαλαν δηλώσεις από το 2011 έως το 2022

Έτος Αρ. Ν.Π.
2011 213.423
2012 203.443
2013 198.060
2014 246.749
2015 251.417
2016 257.452
2017 255.018
2018 268.752
2019 279.684
2020 296.741
2021 311.292
2022 333.588


 


- Φορολογητέα κέρδη νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από το 2011 έως το 2022

 

Έτος Φορολογητέα κέρδη
2011 10.248.952.858
2012 9.439.731.108
2013 9.835.402.963
2014 10.116.305.910
2015 11.771.960.170
2016 12.127.604.996
2017 13.368.741.899
2018 13.817.106.149
2019 14.607.120.431
2020 14.202.659.615
2021 17.946.044.879
2022 25.169.705.999

 


- Συνολικός φόρος που βεβαιώθηκε από το 2011 έως το 2022

 

Έτος Συνολικό ποσό φόρου που βεβαιώθηκε
2011 1.717.847.782
2012 1.856.481.968
2013 3.016.039.814
2014 3.268.007.880
2015 4.269.268.980
2016 3.939.345.889
2017 4.196.919.014
2018 4.365.015.330
2019 2.380.567.249
2020 3.531.041.067
2021 4.717.452.446
2022 6.645.574.652

 


- Ποσά ζημιών που δηλώθηκαν από ζημιογόνες επιχειρήσεις (σ.σ. τελικό φορολογητέο αποτέλεσμα ζημιά) από το 2011 έως το 2022

Έτος ZHMIA (κωδικός_δηλ.003)
2011 37.681.494.490
2012 48.060.585.206
2013 46.235.185.909
2014 52.707.282.448
2015 62.354.406.431
2016 53.158.381.613
2017 47.039.258.775
2018 44.249.888.017
2019 31.798.094.967
2020 36.959.270.415
2021 36.086.507.302
2022 37.644.648.046

 

 

- Πόσες επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιά, πόσες κέρδη και πόσες παρουσίασαν μηδενικό αποτέλεσμα από το 2011 έως το 2022

 

Έτος Μηδενικές Κερδοφόρες Ζημιογόνες
2011 33.553 95.510 84.360
2012 29.312 87.040 87.091
2013 26.187 84.133 87.740
2014 60.792 93.491 92.466
2015 61.186 93.035 97.196
2016 65.060 89.704 102.688
2017 63.255 91.745 100.018
2018 67.723 96.274 104.755
2019 70.289 101.202 108.193
2020 74.632 95.317 126.792
2021 77.551 107.785 125.956
2022 78.822 124.010 130.756

 

 

 

Έτος Μηδενικές   Κερδοφόρες   Ζημιογόνες   Σύνολο
2011 33.553 15,72% 95.510 44,75% 84.360 39,53% 213.423
2012 29.312 14,41% 87.040 42,78% 87.091 42,81% 203.443
2013 26.187 13,22% 84.133 42,48% 87.740 44,30% 198.060
2014 60.792 24,64% 93.491 37,89% 92.466 37,47% 246.749
2015 61.186 24,34% 93.035 37,00% 97.196 38,66% 251.417
2016 65.060 25,27% 89.704 34,84% 102.688 39,89% 257.452
2017 63.255 24,80% 91.745 35,98% 100.018 39,22% 255.018
2018 67.423 25,12% 96.274 35,86% 104.755 39,02% 268.452
2019 70.289 25,13% 101.202 36,18% 108.193 38,68% 279.684
2020 74.632 25,15% 95.317 32,12% 126.792 42,73% 296.741
2021 77.551 24,91% 107.785 34,63% 125.956 40,46% 311.292
2022 78.822 23,63% 124.010 37,17% 130.756 39,20% 333.588

 

- Μη εκπιπτόμενες δαπάνες που δηλώθηκαν από το 2011 έως το 2022 (ανά έτος) 

 

Έτος Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
2011 11.462.465.335
2012 19.743.379.161
2013 10.331.896.225
2014 12.887.241.960
2015 13.837.953.916
2016 15.288.885.470
2017 11.839.369.881
2018 10.990.847.405
2019 13.474.805.722
2020 13.670.474.308
2021 10.261.343.698
2022 12.553.359.717

 

 

 

- Προκαταβολή φόρου που δηλώθηκε από το 2011 έως το 2022 (ανά έτος)   

Έτος Προκαταβολή
2011 1.321.972.692
2012 1.132.744.935
2013 1.527.504.480
2014 1.930.608.050
2015 2.785.365.988
2016 3.047.199.614
2017 3.153.495.854
2018 3.364.100.797
2019 1.804.193.782
2020 1.993.507.582
2021 2.654.201.835
2022 3.766.247.997

 - Ακαθάριστα έσοδα δηλώθηκαν από το 2011 έως το 2022 (ανά έτος)


Ακαθάριστα έσοδα
Έτος Ακαθάριστα έσοδα
2011 193.017.862.908
2012 188.443.556.087
2013 183.258.346.539
2014 236.527.769.417
2015 239.730.721.303
2016 241.279.535.234
2017 254.562.632.487
2018 267.148.776.224
2019 264.740.028.451
2020 251.656.403.603
2021 312.545.600.632
2022 424.860.435.859Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης